Håvard Wiker foto Ogne
BUSTYRAR: Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommersnes er ein av dei mest erfarne advokatane i landet når det kjem til konkurs- og gjeldsforhandlingar. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Golden Energy-selskap konkurs

Får truleg ikkje konsekvensar for drifta i reiarlaget.

Marius Rosbach
25.05.2023

Møre og Romsdal tingrett har opna konkurs i selskapet Golden Energy Offshore Management Holding As.
Det kjem fram i ei kunngjering torsdag.

Advokat Håvard Wiker er oppnemnt som bustyrar og han omtalar saka som ei opprydding i kjølvatnet av økonomiske problem i managementselskapet Golden Energy Offshore Management.

Advokaten meiner det vil vere lite av verdi å hente i det konkursråka selskapet.

- Det einaste dei eig er aksjar i det selskapet, som er insolvent, seier han til NETT NO.

Trur ikkje reiarlaget blir råka
Wiker fekk beskjed om konkursen torsdag ettermiddag, og vil førebels ikkje kommentere kva gjeld selskapet skal ha.

Bustyraren tvilar på at konkursen i managementselskapet vil påverke drifta i reiarlaget Golden Energy Offshore Services.

- Det trur eg ikkje det gjer, seier han.

Rekonstruksjonsforhandlingar
Wiker fekk i fjor oppdraget med å leie rekonstruksjonsforhandlingar i Golden Energy Offshore Management.

Det arbeidet er framleis pågåande ifølgje Wiker.

Ifølgje rettspapira frå i fjor hadde selskapet kring 80 millionar i gjeld og verdiar for kring 32 millionar kroner.

Tener meir enn i fjor
Reiarlaget Golden Energy Offshore Services kom tidlegare i veka med tall for 1. kvartal som viste tre gangar høgare inntekter samanlikna med same periode i 2022.

Rapporten viste også at reiarlaget hadde ei utnyttingsgrad for flåten på over 90 prosent.

Publisert: 25.05.2023 16:35

Sist oppdatert: 25.05.2023 18:24

Mer om