Optimar Pir 1 da5e2aa9f03b968142bde08f853dfe64
INVESTORER: Fra venstre, Asbjørn Solevågseide, Peder Stette og Frode Håkon Kjølås solgte seg ut av Optimar, og har blitt aktive investorar på Nordvestlandet etterpå. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Knoppskyting etter Optimar

– Vi ville ikke ha på oss at vi fikk en masse penger og bare satte dem i banken.

25.12.2023

Det er Asbjørn Solevågseide som sier dette. I toppetasjen i Pir-bygget i Ålesund, møter NETT NO Solevågseide, og de tidligere partnerne og medeierne i Optimar, Peder Stette og Frode Håkon Kjølås.

Produsenten av utstyr til fiskeindustrien og oppdrett, ble solgt til det familieeide tyske Haniel-konsernet i 2017.

De tre sunnmøringene var største aksjonærer i Optimar etter investeringsselskapet Credo (51 prosent). Salgssummen er aldri offentliggjort, men investeringselskapene som trioen og familiemedlemmene eier, hadde i 2017 finansinntekter på over 800 millioner kroner.

Fyrverkeriet som skal fronte Pir
DRIVER PIR: Anja Solevågseide er leder for Pir-bygget og kontorfellesskapet Pir Cowork og en av medeierne i investeringsselskapet Ajea Invest, sammen med sin far Asbjørn Solevågseide. Foto: Marius Rosbach

Løst nettverk
Solevågseide snakker om et løst nettverk. Det er en presis beskrivelse. Miljøet omfatter også personer som først fant sammen i det som kalles Novela-nettverket. Dette er tilknyttet rådgiving- og forvaltingselskapet Converto og ÅKP-miljøet, med delvis overlappende roller.

Investeringene gjøres etter samme modell. Det typiske er at det etableres ett selskap for hver investering. Hvem som er med, varierer fra selskap til selskap. Solevågseide, Stette og Kjølås investerer ikke som en gruppe, men hver for seg. De er likevel medeiere i de fleste av Pir-selskapene som er etablert.

Satsingene bærer frukter
Pir-miljøet har noen kriterier når de investerer.

– Det må være en viss skalerbarhet, sier Frode Håkon Kjølås.

I tillegg må investorene mene de har mer enn penger å tilføre.

- Det er en stor variasjon i type bedrifter her på Sunnmøre, men vi ender kanskje opp med en viss profil basert på egen kunnskap og hva vi føler vi kan bidra med i et selskap, sier Kjølås.

Nå har de tre vært investorer så lenge at de begynner å se at satsingene bærer frukter.

– Det er artig å se at flere (bedrifter, red. merk) vi har vært med i, er i ferd med å gå over i en ny fase, sier Kjølås.

Trioen vil også ha en styreplass i selskapene de investerer i, og de bidrar også som rådgivere.

Optimarsalget

I 2012 solgte de ledende ansatte; Asbjørn Solevågseide, Terje Hareide, Atle Lillestøl, Geir Espen Otlo og Erik Westre, 51 prosent av aksjene i Optimar til investeringselskapet Credo Invest.

Selskapet ville bruke Optimar som utgangspunkt for å bygge opp et større selskap som leverte utstyr oga nlegg til fiskeindustri, oppdrettsanlegg og fiskebåter.

I 2014 ble Peter Stette As del av konsernet gjennom en fusjon. I 2015 solgte Frode Håkon Kjølås sitt selskap Seaside til Optimar, og ble samtidig medeier i Optimar. I 2017 kjøpte det familieeide tyske Haniel-konsernet Optimar.

Etter at Haniel tok over varslet Mattilsynet at metoden Optimar brukte i sitt storselgende avlusingsanlegg skulle vurderes. Termisk behandling er fremdeles i utstrakt bruk, men usikkerheten som ble skapt gjorde at markedet mer eller mindre stoppet opp.

Optimar ble også rammet av koronapandemien, og ikke minst av sanksjonene mot Russland etter at krigen mot Ukraina startet. Det gjorde at det viktige russiske markedet forsvant. I tillegg tørket innføringen av grunnrenteskatt inn etterspørselen fra oppdrettsselskapene.

I 2023 gjorde Haniel om gjeld til egenkapital i selskapet. Samtidig ble ansatte medeiere, og eier nå 30 prosent av Optimar.

–De har fått absolutt alt i mot seg, men nå ser det ut som de gjør de rette grepene, sier Peder Stette.

Er del av voksende investormiljø
Alle tre fortsatte i Optimar i en overgangsperiode, men i 2019 gikk Solevågseide ut, og i 2021 sluttet også Stette og Kjølås.

Etter Optimar har de vært investorer og sentrale i et voksende miljø på Nordvestlandet som har vokst fram i kjølvannet av blant annet salg av bedrifter som Optimar. Etterpå har de satset penger på lokale selskap.

Miljøet består delvis av folk som har kommet i samme posisjon som dem selv, men også av flere såkalte «family offices», familieselskaper som forvalter større verdier, ifølge Stette.

– De som ikke hadde familie (med mye penger, red. merk) , skulle vi være med og hjelpe frem, sier Solevågseide.

Pir Fund investorer Foto Marius Rosbach 1 LYSERE
NETTVERK: Pir-nettverket samler investorer og selskaper til møter fire ganger i året. I høst var rundt 50 til stede i toppetasjen på Pir-bygget. Foto: Marius Rosbach

Samler bedrifter og investorer
Pir-bygget er det fysiske samlingstedet for Pir-miljøet. Noen dager etter det første møtet med NETT NO er Solevågseide, Stette og Kjølås tilbake i toppetasjen, sammen med et femtitalls andre investorer.

Det er en av fire årlige samlinger, der investorer møter bedrifter som søker kapital.

Forsamlingen har blant annet møtt opp for å høre representanter fra Ably Medical, Pre Aid og Exotek, fortelle om selskapene sine.

Flere selskap søker kapital
Akkurat som investormiljøet på Nordvestlandet har vokst, har det blitt flere selskap som søker kapital.

– Det er i alle fall flere og flere henvendelser, sier Stette.

De ser ikke andre investorer som konkurrenter.

– Her er så mange alternativ at vi aldri konkurrerer om å komme inn i et selskap, sier Solevågseide.

Økt skatt rammer investeringer
Ett tema er ikke til å unngå i en slik samtale: Skatt.

Ap/Sp-regjeringa har blant annet økt formuesskatten. Pengene til den skatten må hentes ut av selskapene de eier. Det rammer først de meste risikable investeringene – som i nyetablerte selskaper.

– Det er den mest risikovillige kapitalen som går til den skatten. Det er nesten utrolig at de klarer å lage en skatt som er så skadelig, sier Solevågseide.

– Vi har sagt nei til nye ting fordi vi skal betale ut den skatten, legger Peder Stette til.

Investeringer i Pir-nettverket:

  • Pir I Invest: Medeier i helseteknologiselskapet Ably Medical.
  • Pir II Invest: Medeier i bagasjelappselskapet Bagid.
  • Pir V Invest: Medeier i parkeringsteknologiselskapet Parkly.
  • Pir VI Invest: Medeier i selskapet Inseanergy. Inseanergy leverer flytende solcelleanlegg for oppdrettsanlegg, og arbeider også med å kunne levere hydrogen-anlegg til oppdrettsbransjen.
  • Pir IV Invest var medeier i Arctic Bioscience. Der ble selskapet oppløst etter at Arctic Bioscience ble børsnotert, og Pir-eierne ble eiere direkte i Arctic Bioscience i stedet.
  • Bare ett selskap, Pir III Invest, har kastet inn håndkleet etter å ha nedskrevet investeringen på 20 millioner kroner til null. Pir III var medeier i Vuu, et selskap som skulle tilby filminteresserte ekstra informasjon om skuespillere, innspillingssted og bakgrunnshistorien bak filmene - direkte på tv-skjermen.

Tap på PE Bjørdal-konkurs
Stette og Solevågseide var også med i Novela Kapital I. Selskapet tapte investeringen på 30 millioner kroner da PE Bjørdal i Ørsta gikk konkurs i 2023. Bjørdal drev delvis i samme marked som Optimar, og hadde store oppdrag i Russland.

Gjennom Novela-nettverket er det også investert i geværskjefteprodusenten GRS Riflestock på Grodås.

Mellom andre investeringer er den mekaniske industribedriften Kvenna EMT og i Anda-Olsen, som er spesialisert på utstyr som sikrer at strømforsyningen opprettholdes uten opphold. Også ved brutt strømforsyning.

Flere samarbeidspartnere
Trioen Stette, Kjølås og Solevågseide er også involvert ut over Pir-miljøet.

Solevågseide er medeier i selve Pir-bygget i Ålesund, gjennom selskapet Pir Ålesund. Sentrumsbygget i Ålesund har blant annet lokaler for nye og mindre bedrifter som ønsker å ha et arbeidssted som gir et større fellesskap og miljø.

I alt har han 23 roller i norsk næringsliv, ifølge databasen Proff.no

Andre medeiere i Pir-bygget er eiendomsinvestor og primus motor for oppbygginga av næringsbyggene og -miljøet NMK ved NTNU, Kaj Bang Westre, og Halsebakk-familiens investeringselskap Ronja Capital. Lokalene leies ut til nyetablerte og mindre bedrifter, og drives av datterselskapet Pir Cowork. På bakkeplan er en restaurant som drives av datterselskapet Dampsentralen.

I både Pir Cowork og Dampsentralen er Momentium-grunnleggerne Ante og Lars Berg Giskeødegård medeiere. De var også primus motor for etableringa av restauranthuset Bro i Ålesund, hvor Solevågseide er styreleder og medeier.

Hydrogenferje på Geirangerfjorden
Halsebakk-familiens selskap er også partner med Frode Kjølås, og Knut Flakk, i selskapet Flakk Starck, som vil bygge to hydrogendrevne bilferger til å trafikkere Geirangerfjorden.

Kjølås og Halsebakk jobber også med planer om å etablere Stranda som er cruiseknutepunkt.

Planen er at cruisefartøy kan sette av passasjerene før de fraktes videre inn til Geiranger på utslippsfrie båter - gitt at politiske vedtak blir stående, om at Geirangerfjorden skal være fri for utslipp fra 2026.

Frode Håkon Kjølås og Mats Riksheim foto Ogne
INVESTOR PÅ STRANDAFJELLET: Frode Håkon Kjølås (t.v) eier Strandafjellet Skisenter sammen med Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold og Stig Jarle Rødseth og har også investert i hytteutbyggingsprosjekt på Strandafjellet. Til høyre, prosjektleder Mats Riksheim. Arkivfoto: Ogne Øyehaug

Skisenter og hyttesatsing på Stranda
Kjølås var engasjert i reiselivsutviklingen i hjemkommunen Stranda allerede før han ble med på Optimar-satsingen. Han har investert videre på Stranda etter Optimar-tiden og har i alt 29 roller i norsk næringsliv, ifølge databasen Proff.no

Sammen med Norsk Sjømat-eierne Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold og Stig Jarle Rødseth, eier han Strandafjellet Skisenter, som eier og driver skianlegget på Strandafjellet.

Eierne i skisenteret og Kjetil Nordang, daglig leder i entreprenørselskapet Peab. K. Nordang, er også medeiere i Stranda Hotell-bygget, som fra og med 2023 leies ut til hotellkjeden Classic Norway.

Utbyggingen av skianlegget har gjort Stranda til et populært hytteområde. Kjølås er selv involvert i et hytteprosjekt, Blådalslia, som styreleder. Strandafjellet Skisenter, Ronja Capital og Kjetil Helge Nordang sitt investeringsselskap er medeiere.

Helseteknologi og landbasert oppdrett
Peder Stette er styreleder og medeier i Exotek, som har utviklet et batteridrevet terrengkjøretøy som gjør det mulig for folk som ikke kan gå, å dra på tur i naturen.

Pir-miljøet vil som nevnt ha styrerepresentasjon i selskap det investeres i. Peder Stette er styreleder i helseteknologiselskapet Ably Medical og i Pir I Invest, som er selskapet Ably Medical-aksjene eies gjennom.

Han har 21 roller i norsk næringsliv, ifølge Proff.no. En av dem er som styremedlem i det børsnoterte Salmon Evolution, som driver landbasert oppdrett, med anlegg i Hustadvika kommune.

I Salmon Evolution møttes flere investorer fra både Sunnmøre og Romsdal på eiersiden.

Halsebakk-familien, som er medeier i brønnbåtrederiet Sølvtrans i Ålesund, er største eiere i det børsnoterte selskapet.

Også Rofisk, som eier brønnbåtrederiet Rostein på Harøya, er med på eiersiden. Medeiere er også de fire initiativtagerne; Per Olav Mevold, som er sjef for lakseforedlingsbedriften Vikenco i Aure, Kristoffer Reiten, som er sjef for den pelagiske fiskeindustribedriften Vikomar i Hustadvika kommune, Jonny Småge og Ingjarl Skarvøy.

Publisert: 25.12.2023 05:00

Sist oppdatert: 25.12.2023 15:49

Mer om