Ole Reinhart Notø Ivar Nesset Frode Håkon Kjølås Asbjørn Solevågseide Peder Stette Solveig Strand Janne Grete Strand Aasnes
VUU-MEDEIERE: Ole-Reinhart Notø (øverst til venstre) og Frode Håkon Kjølås, Asbjørn Solevågseide og Peder Stette (nederst til venstre) er medeiere i Vuu gjennom Pir Invest III. Ivar Nesset (øverst til høyre) er medeier gjennom selskapet Fine Properties. Solveig Strand og Janne Grethe Strand Aasnes er medeiere gjennom Strand Fiskeriselskap og Strand Havfiske. Foto: Kristin Vidhammer, Ogne Øyehaug og Fiskebåt.
Nytt

Pir-selskap med millionnedskriving

Største aksjonær har skrevet ned verdien av aksjene sine i medieteknologiselskapet Vuu fra 20,7 millioner til null.

24.10.2022

Ideen til Ålesund-selskapet Vuu er å tilby ekstra informasjon til filminteresserte om alt fra skuespillere, filmopptaksteder og historien bak filmen, på skjermen - samtidig som filmen går.

Selskapet ble etablert i 2015 og fikk en rekke aktører i næringslivet på Nordvestlandet inn som eiere.

Inntektene som selskapet håpet på har så langt uteblitt. Ved utgangen av 2021 hadde selskapet gått med tilsammen 47 millioner kroner i underskudd siden starten. Nå er det ingen ansatte igjen i Vuu, ifølge årsmeldingen for 2021, som ble offentlig i oktober i år.

Ned til null
Pir III Invest, ett av selskapene i Pir-miljøet i Ålesund, er største eier.

– Dette er et utviklingscase som Pir har stor tro på og gjerne er med på å bygge opp. Kostnadene til nå er reine utviklingskostnader, og man har ikke inntekter før man er oppe og går, sa styreleder og medeier i Pir III Invest, Bjørn-Oscar Kløvning til Sunnmørsposten i september 2020.

"Selskapet eier 27,10% av aksjene i Vuu as. Selskapet har forretningskontor i Ålesund. Disse aksjene er ut fra forsiktighetshensyn nedskrevet med kr 20.736.963 i 2021 til 0,-", skriver Pir III Invest i årsmeldingen si for 2021.

Pir III ble etablert for å være investor i Vuu og nedskrivingen gjør at Pir III Invest gikk ut av 2021 med 20,7 millioner kroner i minus (se tabell).

Adviso-advokat og tidligere Optimar-eiere
Modellen til Pir-miljøet er å etablere egne selskap for hver investering, der hvem som er med varierer fra investering til investering.

I Pir III Invest er Adviso-advokat Ole Reinhart Notøs selskap Høgnabben største aksjonær, fulgt av Bjørn Oscar Kløvnings Bok Holding, tidligere Optimarmedeier Peder Stette og familiens selskap Stette Invest, Amund Pedersens selskap Abacs og Tore Rødals selskap Thr.

Blant aksjonærene er også de to tidligere Optimar-medeierne Frode Håkon Kjølås og Asbjørn Solevågseide, og Vartdal Plast-eier Vartdal Holding.

Vuu har i alt 10 aksjonærer , i følge Proff. no.

De største aksjonærene etter Pir III Invest er; Fine Properties, der Ivar Kåre Nesset er 50-prosent eier, Vuu-medgrunnlegger Christian Arild Strømmens selskap Hyperion Holding, Lapas - som er eid av Leif Arne Langøy og familien og Vasshaugen Invest, som er eid 50/50 av Strand Fiskeriselskap og Strand Havfiske.

Også Fine Properties har satt null i verdi på Vuu-aksjene sine fremgår det av regnskapet til Fine Properties. Anskaffelseskostnaden var 8,2 millioner kroner.

Pir III Invest as
Tal i mill. kroner20212020
Driftsresultat-0,1-0,1
Resultat før skatt-20,7-0,1
Vuu as
Tal i mill. kroner20212020
Driftsinntekt0,31,0
Driftsresultat-4,1-9,8
Resultat før skatt-4,1-9,8

Publisert: 24.10.2022 05:00

Sist oppdatert: 24.10.2022 08:03

Mer om