Linjebygg Altrad Molde foto Linjebygg 11
KRAFTIG VEKST: Industrikonsernet Linjebygg med røtter tilbake til 1933, har stor vekst - men svake marginer, viser årsregnskapet for 2022. Foto: Linjebygg
Nytt

Kraftig vekst for 90 åring fra Molde

Et av regionen største industrikonsern økte inntektene kraftig. Optimister på vegne av olje- og gassbransjen.

Marius Rosbach
19.07.2023

Linjebygg-konsernet med hovedbase i Molde økte inntektene med 212 millioner kroner – drøyt 23 prosent i fjor. Omsetningen gikk opp fra 697 millioner til 909 millioner kroner, viser årsrapporten for 2022.

Også overskuddet økte, men resultatet før skatt på 10 millioner, gir fortsatt en svak resultatmargin på rundt en prosent (se tabell under).

Selskapet har avvikende regnskapsår og tallene gjelder perioden fra 1. september 2021 til utgangen av august 2022.

Linjebygg (konsern)
Årsresultat (i mill kr)
2022
2021
Driftsinntekter
909
697
Driftsresultat
9,6

8,1

Resultat før skatt
10,2
8,9

Over 700 ansatte i arbeid
Linjebygg har de ti siste åra vært franskeid og er i dag en del av Altrad Group med flere enn 60.000 ansatte i mer enn 50 land.

Industrikonsernet som leverer tjenester til olje- og gassnæringa som design, engineering, inspeksjon og vedlikehold, er også en av de største private arbeidsgiverne i regionen.

Linjebygg-selskapet hadde hele 677 ansatte i arbeid i fjor – og 654 av dem er menn. I tillegg jobber 50 ansatte i datterselskapet Maintech, som leverer tjenester i drift, vedlikehold og inspeksjon. Til sammen er det 710 ansatte i konsernet.

I årsregnskapet påpeker Linjebygg-ledelsen at kjønnsbalansen er bedre i kontor- og administrative funksjoner, og at de har flere kvinner nøkkelstillinger i selskapet.

Gode utsikter for olje- og gassnæringa
Koronapandemien har påvirket drifta negativt også det siste i regnskapsåret, som de to foregående årene.

Selskapet har samtidig betydelig ordrereserve og kontrakter som strekker seg over flere år.

Prognosene for vekst i den internasjonale økonomien er lave for 2023, men utsiktene for olje- og gassnæringa er likevel gode, skriver ledelsen i årsrapporten.

Langsiktige rammekontrakter på anlegg offshore og på land gjør at de er sikret økonomisk stabilitet i åra framover, konkluderer ledelsen i årsrapporten.

Publisert: 19.07.2023 05:00

Sist oppdatert: 19.07.2023 08:18

Mer om