rettssal illustrasjon foto marius 11
Illustrasjonsfoto: Marius Rosbach
Nytt

Kroken på døra etter mer enn 60 år

Bergingsaksjon av sentrumsbutikk mislyktes - to nye konkurser i Ålesund.

Marius Rosbach
25.04.2023

Gulv- og tapetbutikken H Svindseth i Ålesund har meldt oppbud til Møre og Romsdal tingrett.

Butikkselskapet som har levert og montert det meste av gulv til både bolig, næring og offentlige bygg, ble stiftet i 1961. Dermed er en mer enn 60 år lang butikkhistorie i sentrum av byen slutt.

Ifølge rettspapira er det en gjeld i selskapet på drøyt 1,4 millioner og verdier for 355.000 kroner. Første skiftesamling er planlagt 19. juni og bostyrer er Øystein Remme.

Gjorde flere tiltak for å berge drifta
Inntekta til butikken er om lag halvert de siste ti åra, og siste offentlige regnskap fra 2021 viser at egenkapitalen var tapt.

Styret satte i verk tiltak for å berge drifta, som lån fra aksjonærer, redusere ansatte og bruke innleide tjenester. I tillegg ville de fortsette å jobbe med å redusere kostnader og økt inntjeningen ifølge årsrapporten fra det året.

Mandag var det likevel slutt og butikken hadde én ansatt da det ble meldt oppbud til tingretten.

Frisørsalong konkurs
Mandag åpnet tingretten også konkurs i Ålesund-selskapet Next Frisør.

Frisørsalongen som har hatt adresse i Borgundvegen, hadde et krav på seg fra skattemyndighetene på rundt 245.000 kroner, som de ikke var i stand til å betale. Ingen fra selskapet møtte da retten åpnet konkursen.

Frisørsalongen har knapt hatt inntekter de siste åra, og er oppført med en omsetning på 152.000 kroner og et overskudd på 114.000 i 2021. Første skiftesamling er satt opp 19. juni og bostyrer er Christian Garmann.

Flest konkurser siden 2019
Tallene etter første kvartal fra Brønnøysundregistrene viste en eksplosiv økning i konkursåpninger på Nordvestlandet.

Tirsdag kom SSB med sine tall for første kvartal, som viser en økning på 40 prosent for hele landet, sammenlignet med 2022.

Tallet på konkurser har samtidig vært kunstig lavt de siste årene under pandemien. Ifølge SSB sine tall er det første gang siden 2019 at tallet på konkursåpninger har vært så høyt som første kvartal i 2023.

Publisert: 25.04.2023 10:03

Sist oppdatert: 25.04.2023 09:53

Mer om