NTB r P8dntx J6 Qw 1
RENTEAUKE: Styringsrenta blir sett opp 0,25 prosentpoeng til 3 prosent, opplyser sentralbanksjef Ida Wolden Bache Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK
Nytt

Noregs Bank hevar renta

Styringsrenta opp til tre prosent. Ventar ny renteauke i mai.

23.03.2023

NPK-NTB: Noregs Bank set opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent. Sentralbanken presenterte renteavgjerda si torsdag.

Vurderinga til komiteen er at det er behov for ei høgare rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er klart over målet. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å minke, men aktiviteten er framleis høg. Arbeidsmarknaden er stram, og lønnsveksten er på veg opp, opplyser Noregs Bank i ei pressemelding.

– Det er stor uvisse om den vidare økonomiske utviklinga, men går det som vi no trur, set vi styringsrenta vidare opp i mai, seier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I desember sette sentralbanken opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Vurderinga var då at styringsrenta mest sannsynleg ville setjast vidare opp i første kvartal 2023.

Noregs Bank opplyser vidare at renta truleg må meir opp enn tidlegare anslått for å føre inflasjonen ned til målet. Dei ser for seg ei styringsrente på rundt 3,5 prosent i sommar.

Publisert: 23.03.2023 10:42

Sist oppdatert: 23.03.2023 10:46