Asle b strønen foto ogne 11
VERFTSKAMP: Asle Strønen, daglig leder i Norske Skipsverft, vil ha slutt på at norske myndigheter diskriminerer norske skipsverft og i stedet velger Tyrkia. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

– Norske skipsverft diskrimineres

Mener at det er absurd at norske offentlige fartøyinnkjøp går til tyrkiske verft.

05.04.2023

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft mener at norske skipsverft blir diskriminert sammenlignet med tyrkiske verft.

I en pressemelding etter årsmøtet i organisasjonen, der 19 av 23 medlemsverft deltok, blir det vist til at tyrkiske verft kan høste av ordninger som langt overgår hva norske myndigheter tilbyr.

Dette omfatter blant annet at det tyrkiske Eksfin, Kredittgarantifondet, tilbyr garantibrev på opptil 70 prosent av kontraktsverdien.

Det tilbys også eksportkreditt og garantier gjennom den tyrkiske eksportfinansieringsinstitusjonen Türk Eximbank.

Eksportfinansieringsordningen dekker opp til 85 prosent av kontraktsbeløpet med varighet opptil ett år.

Det henger heller ikke på greip at A/S Norge ikke vil betale norske priser for sine nybygg
Asle Strønen

- Henger ikke på greip
I tillegg tilbys blant annet gebyrfritak, fritak for eiendomsskatt og fritak for merverdiavgift til skipsbyggingsindustrien i Tyrkia. De tyrkiske verftene kan også få utsatt skatt hvis de reinvesterer i verftene.

– Fra norsk side opplever vi det som absurd at norske offentlige fartøyanskaffelser plasseres i Tyrkia hvor myndighetene bevisst lager konkurransevridende ordninger for sin nasjonale industri, sier Asle Strønen, daglig leder i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft, i pressemeldingen.

– Det henger heller ikke på greip at A/S Norge ikke vil betale norske priser for sine nybygg. Vi etterlever selvsagt norske lønns- og arbeidsvilkår i vår prissetting og så opplever vi at Staten selv går til et land med helt andre holdninger til Åpenhetsloven, arbeidsforhold, HMS og bærekraftig produksjon med sine kontraheringer.

– Dette må det bli slutt på, sier Strønen.

Må si fra seg støtte
Fra bransjeforeningens side presiserer man samtidig at private rederier selvsagt står fritt til plassere sine nybyggingskontrakter der hvor man mener det passer best.

– Men velger man skipsbyggingsnasjoner hvor arbeidsforholdene er lavere prioritert enn hva man etterlever i Norge, og aksepterer høyere politisk og økonomisk risiko, da må man også si fra seg støtte, garantier og finansiering fra det norske virkemiddelapparatet.

Publisert: 05.04.2023 14:29

Sist oppdatert: 05.04.2023 14:34

Mer om