Vard vindskip Purus Wind
VARD-DESIGN: De 87 meter lange og 19,5 meter breie skipa vil ha plass til en besetning på 120 personer. Illustrasjon: Vard
Nytt

Ny leveranse til havvind

Brunvoll har god utnytting ved Molde-fabrikken.

Marius Rosbach
10.08.2023

Brunvoll-konsernet med hovedkontor i Molde har sikra en kontrakt på levering av utstyr til to skip Vard skal bygge for et britisk rederi, ifølge ei pressemelding.

Avtalen inneholder også opsjon på ytterligere to skip.

Leveransen gjelder fremdrifts- og manøvreringspakker til Purus Wind sine to havvindskip som skal leveres fra Vard i andre kvartal i 2025 og 2026.

Verdien på kontrakten blir ikke opplyst.

Havvind viktig framover
Det første skipet blir levert av ett av Vard sine norske verft, mens skip nummer to blir levert fra Vard sitt verft i Vietnam.

– Offshore-vindmarkedet vil være et viktig segment for Brunvoll i årene som kommer, og med disse nye prosjektene i ordreboken ser utnyttelsen av fabrikken i Molde bra ut for 2024, uttaler konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i meldinga.

Hvert av skipene skal utrustes med to azimuth-thrustere for fremdrift, og to inntrekkbare azimuth-thrustere og en tunnel-thruster for manøvrering. Oppdraget omfatter også kontrollsystemet «BruCon PTC».

Nedgang i fjor - venter vekst i år
Brunvoll-konsernet lager gir, propeller og thrustere til maritim bransje. 2022-regnskapet som ble offentlige tidligere i år viste en nedgang i både omsetning og marginer i fjor (se tabell under).

Samtidig venta konsernsjefen ny vekst for konsernet som følge av at det er lagt inn bestillinger på flere nye skip.

Det familieeide konsernet hadde 517 ansatte ved utløpet av 2022, 331 av den i Molde og 130 i Volda.

Les også

Brunvoll Holding as (konsern)
Tall i mill. kroner
2022
2021
Driftsinntekt
1139
1266
Driftsresultat
92159
Resultat før skatt
90
153

Publisert: 10.08.2023 09:46

Sist oppdatert: 10.08.2023 10:12

Mer om