624e6ca4 d118 4323 9a1b eead0a517ec3 w 576 h 2000
20 områder fordelt langs hele kysten med et samlet areal på 54 000 kvadratkilometer er foreslått som mulige områder for utbygging av vindkraftverk. Foto Hanna Bauge, Fiskebåt.
Nytt

Overrasket fiskebåtrederne

Fagetater foreslår nye områder for havvind. Fiskebåtrederne er overrasket over omfanget.

25.04.2023

– Vi må nå ta en grundig gjennomgang av de foreslåtte områdene, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt i en pressemelding.

Fiskebåt er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for eierne av den havgående fiskeflåten.

En direktoratsgruppe ledet av NVE, bestående av Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet og Forsvarsbygg, har hatt i oppdrag å foreslå områder som gjør det mulig å tildele arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040. I dag la gruppen frem sine konklusjoner.

Les rapporten her

Til sammen er det foreslått 20 områder fordelt langs hele kysten med et samlet areal på 54 000 kvadratkilometer.

Fiskebåt skriver i pressemeldinga at organisasjonen vil vurdere områdene som er foreslått med fokus på hvordan fiskeriinteressene er vektlagt. For Fiskebåt har det hele tiden vært viktig å hente inn ny kunnskap, og at forskning må prioriteres.

- Ved framtidige utbygginger er det viktig at det blir tatt hensyn til bærekraftig forvaltning av ressursene, og at vandring, gyting og reproduksjon ikke rammes, sier Maråk i pressemeldingen.

Publisert: 25.04.2023 17:20

Sist oppdatert: 25.04.2023 21:33

Mer om