Hanna Relling Berg foto Ogne
VURDERER ANTALL PAPIRDAGER: Sunnmørsposten økte opplaget med 0,6 prosent i første halvår. Ifølge redaktør Hanna Relling Berg (bildet) har avisen til vurdering antall dager den skal komme ut i papir. I dag kommer Sunnmørsposten i papirutgave hver dag, unntatt søndag. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Papirlesere på vikende front

Andelen faller for nesten hele bransjen. Se opplagsoversikt for avisene på Nordvestlandet.

25.09.2023

For Sunnmørsposten, Romsdal Budstikke, Vikebladet Vestposten og Åndalsnes Avis utgjør papirleserne mindretallet.

I første halvår 2022 sto rene digitale abonnenter for 42 prosent av opplaget til avisene på Nordvestlandet. I første halvår i år er andelen økt til 48 prosent, viser halvårsstatistikken til Mediebedriftenes Landsforening(MBL) og Landslaget for lokalaviser.

For Sunnmørsposten (59 %) utgjorde rene digitale abonnenter flertallet allerede i fjor. Nå er de digitale abonnentene i flertall også hos Romsdal Budstikke (54%), Vikebladet Vestposten (53 %) og Åndalsnes Avis (52 %).

Både Bygdebladet på Sjøholt og Sulaposten i Sula tilbyr heldigitale abonnement, men i MBL/Landlaget for lokalaviser-statistikken er de ikke registrert. Utenom de to avisene øker digitalandelen for alle avisene i NETT NOs oversikt over opplaget til aviser på Nordvestlandet (se tabell under).

Fallende opplag
Avisene på Nordvestlandet hadde en nedgang i opplaget på 1,1 prosent i første halvår i år sammenlignet med 1. halvår i 2022.

Åtte aviser - blant dem Sunnmørsposten - økte opplaget.

De øvrige hadde tilbakegang.

Størst fremgang hadde Midsundingen (10,9 %) og Øy-Blikk i Giske (4,2 %).

I motsatt ende av skalaen er Storfjordnytt (minus 8,6 %), Vestnesavisa (minus 5,5 %) og Vestlandsnytt (minus 5,4 %)

Digitalannonser øker ikke nok
Det børsnoterte Polaris Media-konsernet er største aviseier på Nordvestlandet. Både Sunnmørsposten, Romsdal Budstikke, Åndalsnes Avis, Vikebladet Vestposten, Møre-Nytt, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Fjordabladet og Vestlandsnytt er Polaris-aviser.

I følge delårsrapporten for første halvår 2023 fra Polaris Media utgjorde annonseinntektene til konsernets norske aviser 331 millioner kroner, en nedgang på åtte prosent sammenlignet med første halvår 2022. Hele nedgangen kom fra papirannonsemarkedet. De digitale annonseinntektene utgjorde 165 millioner kroner, det samme som året før, og kompenserer med andre ord ikke for fallet i papirannonseinntektene.

Les børsmelding her

Abonnenment- og løssalgsinntektene økte med to prosent frå første halvår 2022 til første halvår 2023, til 544 millioner kroner. Inntektene fra digitale abonnenter steg 14 prosent, til 213 millioner kroner. Papirabonnement og -løssalgsinntektene falt med 4,4 prosent til 331 millioner.

Avisopplag på Nordvestlandet
1. halvår 2023
Avis Opplag i antall Endring Endring i prosent
Midsundingen 1102 108 10,9 %
Øy-Blikk 1192 48 4,2 %
Nyss 3989 117 3,0 %
Åndalsnes Avis 3438 78 2,3 %
Møre 2996 59 2,0 %
Nordre 1933 27 1,4 %
Firda Tidend 2964 37 1,3 %
Sunnmørsposten 26969 162 0,6 %
Romsdals Budstikke 16793 -2 0,0 %
Vikebladet Vestposten 4481 -11 -0,2 %
Møre-Nytt 4986 -76 -1,5 %
Synste Møre 1963 -32 -1,6 %
Fjordingen 3778 -83 -2,1 %
Bygdebladet 2284 -57 -2,4 %
Fjordenes Tidende 4484 -114 -2,5 %
Tidens Krav 12087 -458 -3,7 %
Fiskeribladet 7265 -289 -3,8 %
Fjordabladet 3039 -122 -3,9 %
Sulaposten 1787 -75 -4,0 %
Vestlandsnytt 4410 -250 -5,4 %
VestnesAvisa 1408 -82 -5,5 %
Storfjordnytt 1164 -109 -8,6 %
Kilde: Mediebedriftenes Landsforening/Landslaget for lokalaviser

Publisert: 25.09.2023 08:51

Sist oppdatert: 25.09.2023 12:35

Mer om