Anders Svinø foto Ogne
FIKK MEDHOLD: Bostyrer Anders Svinø mente det var rett å innstille bobehandlingen i Edgar Sandangers personlige konkurs. Det er retten enig i. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Punktum for Sandanger-konkurs

Retten har innstilt bobehandlingen i privat konkurssak.

03.03.2023

Bostyrer Anders Svinø innstilte på at boet etter Edgar Sandanger personlige konkurs ble avsluttet. Det er usannsynlig at der er verdier å hente til uprioriterte kreditorer, og ikke midler i boet til videre bobehandling, mener han.

Nå har han fått medhold i retten. Bobehandlingen er innstilt fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, ifølge kjennelsen.

Kjennelsen kan ankes.

Personlige motsetninger
To kreditorer, Bente Fylling og Helge Rogne, hadde innvendinger mot å sette punktum for bobehandlingen, og var også til stede på skiftesamlingen i januar.

Bente Fylling er Sandangers tidligere samboer. Rogne har samarbeidet med henne som bedriftsrådgiver over flere år.

I skiftesamlingen sa Svinø at det syntes som motivet for innvendingene var et personlig motsetningsforhold og ikke en riktig forståelse for kravene til en bobehandling.

Det avviste Fylling i en kommentar til NETT NO og Rogne i sin forklaring under skiftesamlingen.

Krav etter konkurs
Oppdrettselskapet Norway Royal Salmon krevde Sandanger personlig konkurs etter at Sandanger ikke betalte et krav på 4,4 millioner kroner. Konkursen ble åpnet i januar 2022.

Utgangspunktet for kravet og den påfølgende personlig konkursen er en strid om betaling for fem av i alt 15 lastebiler med laks som ble levert fra Norway Royal Salmon til salgsselskapet Sunsea Seafood på Moltustranda våren og sommeren 2017.

Norway Royal Salmon mente det senere konkursrammede selskapet Sunsea Seafood ikke hadde betalt som avtalt, og gikk til sak mot Edgar Sandanger personlig med krav om erstatning. Sandanger var største aksjonær og daglig leder.

Kjøpte kravet
Rogne ble kreditor etter at han har kjøpt kravet Norway Royal Salmon hadde mot Edgar Sandanger. Kravet var opprinnelig på 4,4 millioner kroner. Hva han betalte har han ikke opplyst, ut over å si at det er "et omforent beløp".

I retten argumenterer Rogne for at det er mulige verdien å hente hos Edgar Sandanger.

Han viste blant annet i eierandeler i fritidsbolig i Spania og på Bjorli, og tilbød seg å garantere for inntil 75.000 kroner for å sikre fortsatt bobehandling, og også engasjere en borevisor.

Etter at Rogne selv ble kreditor meldte han til retten at han deretter ikke lenger representerte Fylling i saken, men bare seg selv som kreditor.

Ikke god nok garanti
Rogne ville stille en garanti på 200.000 kroner, ifølge kjennelsen:

"Pantesikret kreditor Bente Fylling, som er Sandangers tidligere samboer, ønsker at Sandangers regnskap og alle økonomiske disposisjoner blir gjennomgått og at boligeiendommen selges for å innbringe midler til boet. Hun mener at boet bør ta imot tilbud om garanti fra Helge Rogne. Også pantesikret kreditor Helge Rogne mener at boet kan og må skaffe midler til fortsatt bobehandling gjennom realisasjon av skyldners eierandeler i fast eiendom. Helge Rogne har tilbudt seg å finansiere ytterligere bobehandling med en garanti på 200 000 kr.", heter det i kjennelsen.

Den garantien er ikke god nok:

"Retten mener videre at tilbudet om garanti fra Rogne ikke er aktuelt å basere videre bobehandling på. Det vises til at Rogne ikke synes å være innstilt på faktisk å dekke videre bobehandling. I e-post til Edgar Sandanger datert 2. februar 2023 skriver han «[j]eg stiller garanti selv i trygg forvisning om at dersom beløp under garantien blir krevd, vil en søkegod bostyrer måtte betale det gildet». Retten viser også til at Rogne, på vegne av Fylling, har sendt søksmålsvarsel til bostyrer om tilbakebetaling av garantibeløp for videre bobehandling på 15 000 kr som Fylling betalte i desember 2022.

Når verken boets midler er tilstrekkelige til å dekke videre bobehandling eller det foreligger tilfredsstillende garantier for at omkostningene dekkes av andre, skal bobehandlingen innstilles, forutsatt at boregnskapet godkjennes, jf. konkursloven § 135 tredje ledd.", heter det i kjennelsen.

Publisert: 03.03.2023 11:15

Sist oppdatert: 03.03.2023 11:15

Mer om