Knut Steinnes
IT-SATSING: Rufo har i fleire år utvikla eit eige it-system for å automatisere prosessen frå bestilling til ferdig produkt, og skal no lansere systemet også for andre industribedrifter fortel dagleg leiar og medeigar Knut Steinnes. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Rekordår for Rufo

Haustar gevinsten av automatisering og robotisering.

14.04.2023

Då koronapandemien kom i 2020 stupte driftsinntektene til transportkasseprodusenten Rufo i Hovdebygda i Ørsta frå 25 til 19,7 millionar kroner, og selskapet gjekk med ein million kroner i underskot.

Det var den lågaste driftsinntekta sidan 2014 og det største underskotet sidan 2013.

Det vil ta fleire år å kome attende til nivået før korona, spådde dagleg leiar og medeigar Knut Steinnes i 2021, etter at tala for 2020 var klare.

Spådde feil
Spådommen Steinnes kom med i 2021 slo ikkje til. Frå 2020 til 2022 har driftsinntektene til selskapet auka med 45 prosent og 2022 vart eit rekordår både når det gjeld driftsinntekt og lønsemd (sjå tabell).

Les også

Rufo lagar transportkasser, opphaveleg for kultur og musikkbransjen, men etterkvart også for industrien, mellom anna i oljebransjen.

Då koronapandemien kom var det kultur- og musikkbransjen som var den viktigaste marknaden, og også Rufo fekk svi for at bransjen måtte halde stengt eller arbeide under smittevernrestriksjonar i koronaåra.

- Vi måtte finne andre bein å stå på då kulturbransjen låg nede, og det fekk vi til. Og så kom dei gamle kundane attende, seier Knut Steinnes.

Automatiseringsgevinst
I tillegg til auka inntekter skuldast den auka lønsemda også at Rufo no byrjar å hauste gevinsten av fleire års arbeid med å utvikle eit it-system som sparer tid i prosessen frå kunden bestiller, til produkta er klare til levering.

Systemet sparer mellom anna tid med å programmere maskinene i produksjonen, og gjennom eit eige søsterselskap skal Rufo no lansere systemet som eit eige produkt, for andre industribedrifter.

Rufo er eigd av selskapet Godt Lag, som har selskapa Steinnes & Krøvel (63,865 prosent) og Krysse (36,135 prosent) som aksjonærar.

Steinnes & Krøvel er eigd av Erika Krøvel, Knut Steinnes og Arnfinn Velle. Velle eig 4,997 prosent i selskapet, Steinnes og Krøvel 47,511 prosent kvar.

Krysse har fire aksjonærar, med Arild Bakke i Oslo som største eigar.

Rufo as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt28,623,6
Driftsresultat2,91,3
Resultat før skatt2,61,2

Publisert: 14.04.2023 15:08

Sist oppdatert: 14.04.2023 15:41

Mer om