Jan Christian Vestre foto Marius Rosbach 11
INGEN KURSENDRING: Skattepolitikken var oppe til diskusjon hos regjeringspartiet Senterpartiet i helga, men ingenting tyder på kursendring hos Arbeiderparti-statsråd Jan Christian Vestre. Foto: Marius Rosbach
Nytt

- Selskapsskatten og formuesskatten er lavere enn for ti år siden

Næringsministeren forsvarer skattenivået.

Marius Rosbach
20.03.2023

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) varsler ingen kursendring fra regjeringa om skattenivået for næringslivet. Det kommer fram i svaret på et skriftlig spørsmål fra Alfred Bjørlo (V) i Stortinget.

Venstre-politikeren ville vite hva næringsministeren ville gjøre med at privat eierskap i bedrifter blir svekka som følge av skattepolitikken regjeringa fører med støtte på Stortinget fra SV.

Forsvarer skatteøkningene
I sitt spørsmål til næringsministeren er Alfred Bjørlo spesielt uroa for situasjonen til norskeide familiebedrifter som rammes verst av skatteøkningene.

- Både selskapsskatten og formuesskatten er lavere enn for ti år siden, repliserer Vestre i sitt svar, og påpeker at alle regjeringer må «lene seg på skatter som også har negative effekter for næringslivet».

- Vi har prioritert å øke noen skatter som i mindre grad er skadelige for verdiskapingen, som grunnrenteskatter, og heller beholde andre bredere skatter som selskapsskatten på samme nivå, skriver næringsministeren i svaret på spørsmålet.

Peker på at norsk økonomi går godt
Næringsministeren peker også på at det kom 110.000 flere personer i arbeid i 2022, enn året før. 102.000 kom i privat sektor.

- Vi har fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, sysselsettingen vokser og anslagene tyder på at det vil fortsette inn i 2024. Eksportverdien av varer fra fastlandet økte med 29 pst. fra 2021 til 2022. Med andre ord går det godt i norsk økonomi og det har jeg tenkt å bidra til at fortsetter framover, svarer Vestre.

Vi har prioritert å øke noen skatter som i mindre grad er skadelige for verdiskapingen
Jan Christian Vestre

Starter aksjon mot formuesskatten
Mandag har aksjonen for norsk eierskap som tar til ordre for å kutte formueskatten på arbeidende kapital, kick-off i Ålesund.

Aksjonen som frontes av Knut Flakk og Roger Hofseth har fått støtte for sitt syn fra flere kanter, men noen endring i synet til Ap-statsråden virker ikke aktuelt.

- Vi er opptatt av å skape gode rammevilkår for næringslivet, privat verdiskaping er avgjørende for velferden vår. Samtidig trenger fellesskapet større inntekter i årene fremover for at vi sammen skal kunne bidra til god offentlig velferd til alle, skriver Vestre i svaret til Bjørlo.

Sp-diskusjon om formuesskatt
Spørsmålet om å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital var oppe til diskusjon på Senterpartiets sitt landsmøte i helga.

Der gikk Jenny Klinge (Sp) og de andre fra Møre og Romsdal på nederlag når det gjaldt å få med partiet på forslaget. Likevel ble det flertall for justeringer som vil senke skattetrykket noe.

Publisert: 20.03.2023 13:14

Sist oppdatert: 20.03.2023 13:14

Mer om