Leif Magne Langset Erik Nikolai Wexels Wold Foto Marius Rosbach 11
VIL HA MER BETALT: Styremedlem Leif Magne Langset (t.v.) i NMI representerer selskapet som vil ha mer betalt av Havila Kystruten for innredningsarbeid på rederiet sine første skip. Til høyre advokat Erik Nikolai Wexels Wold. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Skiftet advokat i strid om innredningsjobb

Forhandlinger om forlik mellom Molde-selskap og Havila Kystruten strandet før rettssak.

Marius Rosbach
18.04.2023

– Vi må slutte og møtes på denne måten, var en kommentar som ble nevnt av flere før retten ble satt i striden mellom Norwegian Marine Interior (NMI) og Havila Kystruten tirsdag.

Begge partene har anket dommen fra tingretten, hvor Havila Kystruten ble dømt til å betale 3,1 millioner kroner til Molde-selskapet.

Dermed skal partene tilbringe tre nye dager i Frostating lagmannsrett for å avgjøre saken.

Nye advokater på saka
I retten stiller Norwegian Marine Interior med sitt tredje advokatteam på saka. Denne gangen er det Erik Nikolai Wexels Wold og Ragnhild Camilla Pedersen fra Advokatene Wold & Co i Molde, som representerer selskapet.

Styremedlem Leif Magne Langset i NMI er også representert i retten, men ville ikke utdype advokatskiftet ovenfor NETT NO.

Kystruten-selskapet blir representert ved Wikborg Rein-advokatene i Oslo, ved Stein Pettersen og Bendik Torset.

Før retten ble satt bekreftet Havila Kystruten-sjef Bent Maritini til NETT NO at det hadde vært forhandlinger mellom partene om et forlik. Det hadde imidlertid ikke ført fram, ifølge Martini.

Også i forkant av tingrettssaken ble det gjort forsøk på å komme til enighet utenfor rettssalen.

Stein Pettersen Bent Martini Bendik Torset Foto Marius Rosbach 11
VIL FRIFINNES: Havila Kystruten-sjef Bent Martini (midten) flankert av advokatene Stein Pettersen (t.v.) og Bendik Torset. Foto: Marius Rosbach

Mener tingretten misforstod
NMI mener Møre og Romsdal tingrett misforstod saka da den var oppe til behandling i fjor høst, og vil ha flere millioner i erstatning fra Herøy-selskapet.

I sitt sluttinnlegg til lagmannsretten hevder NMI at tingretten har misforstått når den avslo 16 av endringskravene med henvisning til en avtale mellom NMI og det tyrkiske verftet. Selskapet har justert kravene sine til drøyt 7,8 millioner kroner totalt.

Havila Kystruten ber om at rederiet frifinnes for det som blir omtalt som «Bergenskravet» - arbeid som ble utført på skipet mens det lå til kai i Bergen. De mener NMI sine krav må rettes til verftet, men sier seg også uenig i størrelsen på kravene.

Droppet største delen av kravet
NMI krevde opprinnelig rundt 15 millioner kroner i erstatning fra et av Havila Kystruten sine datterselskap.

Grunna sjukdom ble det ikke ført bevis for drøyt ni millioner kroner av kravet som gjaldt betaling for oppgradering av møbler om bord på skipa. Kystruten ble derfor frifunnet på det punktet.

Denne delen av kravet kunne blitt tema i en ankesak, men NMI har frafalt dette kravet.

Havila Holding er største aksjonær i Havila Kystruten. Havila Holding eig 33,34 prosent av Bakkar og Berg Media as, som gir ut NETT NO

Publisert: 18.04.2023 11:28

Sist oppdatert: 21.04.2023 10:54

Mer om