Havila Capella ved Tersan montasje leif mange langset foto Havila Kystruten Marius Rosbach 111
RETTSSTRID: Styremedlem Leif Magne Langset i NMI under rettssaken i tingretten i Ålesund. Striden om innredningsarbeid Molde-firmaet utførte om bord på Kystrute-skipene skal nå til behandling i lagmannsretten. Foto: Havila Kystruten/Marius Rosbach
Nytt

Mener retten har misforstått strid om innredning

Molde-selskap krever flere millioner fra Havila Kystruten.

Marius Rosbach
12.04.2023

Norwegian Marine Interior (NMI) har anket striden der Havila Kystruten ble dømt til å betale 3,1 millioner kroner til Molde-selskapet.

NMI mener Møre og Romsdal tingrett misforstod saka da den var oppe til behandling i fjor høst, og vil ha flere millioner i erstatning fra Herøy-selskapet. Det kommer fram i sluttinnleggene før ankesaka i Frostating lagmannsrett.

Saka skal opp i Frostating lagmannsrett 18. til 20. april. Kystruten-selskapet blir representert ved Wikborg Rein-advokatene i Oslo, mens NMI har hyret inn Advokatene Wold & Co i Molde.

Fikk dekket rundt halvparten av kravet
Bakgrunnen for striden er at Norwegian Marine Interior leverte innredning om bord på flere av kystruteskipene som er bygd ved Tersan-verftet i Tyrkia. Underveis røk de uklare med rederiet om betalinga og partene endte i retten.

I tingretten vant innredningsselskapet fram med prinsippet om at de hadde krav på ekstrabetaling for arbeid de utførte på skipet Havila Capella i sluttspurten før levering.

Etter en gjennomgang av fakturaene kom tingretten fram til at NMI kun fikk dekket rundt halvparten av kravet på om lag 6,1 millioner kroner.

Mener tingretten misforstod endringskrav
I sitt sluttinnlegg til lagmannsretten hevder NMI at tingretten har misforstått når den avslo 16 av endringskravene med henvisning til en avtale mellom NMI og det tyrkiske verftet.

Molde-selskapet mener retten må ha oversett at disse punktene ikke var del av en avtale om «rundsum-oppgjør» for allerede utført arbeid.

NMI hevder også at retten har fraveket utregningsmetoden på utilstrekkelig grunnlag. De har derfor justert sine krav til drøyt 7,8 millioner kroner totalt.

Kystruten ber om frifinnelse
Havila Kystruten ber om at rederiet frifinnes for det som blir omtalt som «Bergenskravet» - arbeid som ble utført på skipet mens det lå til kai i Bergen. De mener NMI sine krav må rettes til verftet, men sier seg også uenig i størrelsen på kravene.

En e-post fra rederisjef Bent Martini 25. november 2021 ble sentral da saka var oppe i tingretten.

«Vi gjør opp dette som avtalt direkte med dere og vi tar dialogen videre mot verftet», het det i e-posten – som retten la avgjørende vekt på.

Kystruten sin advokat påpeker i sitt sluttinnlegg at det er uenighet om hvordan e-posten skal forstås, og hevder den kun omhandlet tilleggsarbeid eller endringer som var bestilt spesielt fra rederiet.

Droppet største delen av kravet
NMI krevde opprinnelig rundt 15 millioner kroner i erstatning fra et av Havila Kystruten sine datterselskap.

Grunna sjukdom ble det ikke ført bevis for drøyt ni millioner kroner av kravet som gjaldt betaling for oppgradering av møbler om bord på skipa. Kystruten ble derfor frifunnet på det punktet.

Denne delen av kravet kunne blitt tema i en ankesak, men NMI har frafalt dette kravet.

Publisert: 12.04.2023 09:43

Sist oppdatert: 12.04.2023 09:51

Mer om