Helikopter Nord Vigra Foto Helikopter Nord 11
VIGRA: Basen på Vigra beholdes og vil ha samme bemanning som før, men et nytt selskap vil operere helikopterne. Foto: Helikopter Nord
Nytt

Slår seg sammen med Skiens-firma

Ansatte i Flakk-eid helikopterselskap får ny arbeidsgiver – beholder Vigra-base.

Marius Rosbach
03.02.2023

Selskapet Nord Helikopter slår seg sammen med Fonnafly Helifly AS for å øke kapasitet og konkurransekraft, ifølge en pressemelding. Fra 1. april skal det formelle være på plass.

Nord Helikopter er eid av Flakk-konsernet i Ålesund og har hovedbase på Vigra. Selskapet vil fortsatt eie helikopterne, som leases ut til Fonnafly Helifly.

Fonnafly vil ta over operasjonene og leveringsforpliktelsene, blir det opplyst i meldinga.

Blir med over i nytt selskap
Daglig leder Erlend Folstad forteller til NETT NO at pilotene deres sammen med teknikere og en del fra administrasjonen i Nord Helikopter, vil jobbe i det sammenslåtte selskapet..

- Alle blir med over og det blir samme antall ansatte på Vigra. Det er ikke planlagt endringer i bemanningen, men det vil bli sett på mulighetene for synergier mellom selskapene, sier han.

Selv skal Folstad fortsette i Nord Helikopter med å administrere leasingavtalene og jobbe med å markedsføre hele selskapet.

Økt konkurranse og skjerpa krav
De siste åra har helikopterbransjen vært prega av stor konkurranse og svekka lønnsomhet. Også Nord Helikopter hatt opplevd omsetningen har gått ned og hatt flere underskuddsår.

Folstad påpeker at økte krav fra luftfartsmyndighetene også har gjort det mer utfordrende for små og mellomstore selskap å operere i tråd med regelverket.

- Investeringer i produksjon av grønn energi og opprusting av el-nettet fremover vil gi betydelig aktivitet i helikoptermarkedet. For å være best mulig posisjonert har eierne funnet at den beste strategien er å opprette et konsolidert selskap som ivaretar både forpliktelser og imøtekommer de nye kravene fra myndighetene, heter det i meldinga fra selskapet.

Publisert: 03.02.2023 10:48

Sist oppdatert: 03.02.2023 10:47

Mer om