Bytoget
ÅLESUND: Bytoget har starta opp att for sesongen. Foto: Kjetil Haanes
Nytt

Solid opptur for Bytoget

Fleirdobling av inntektene for familieselskapet som feira 100-årsjubileum i fjor.

18.04.2023

Det er tredje generasjon Honningdal som står bak Bytoget, som har tre bytog i Ålesund og tre i Haugesund.

Selskapet Bytoget i Ålesund hadde kun 40.000 kroner i driftsinntekter under det verste pandemiåret i 2020. I 2021 betra det seg litt, medan i fjor tok det skikkeleg av med 10,7 millionar kroner i driftsinntekter, og eit resultat før skatt på 1,5 millionar.

(saka held fram etter tabellen)

Bytoget
Årsresultat (i mill kr) 2022 2021
Driftsinntekter 10,7 1,5
Driftsresultat 1,5 0,4
Resultat før skatt 1,5 0,4

100-årsjubileum
Kvar av dei 18 meter lange toga har ei maksfart på 25 km/t. I tillegg til sine faste byturar med guiding på åtte språk, tilbyr ein også gruppeturar.

Familieselskapet feira i fjor 100-årsjubileum. Det heile starta i 1922 då Jenny Hatlehol som 24-åring kjøpte leikebutikken ho hadde jobba i nokre år, og dreiv butikken fram til sonen Jarle overtok på 80-talet.

Det vart flere fleire butikkar i og rundt Ålesund. Det første "Thomas-toget" vart kjøpt 1993 der Jarle og kona Anne Marie reiste rundt for å besøke mange små og store stader.

Cruiseturistar
I 2003 starta selskapet opp Bytoget i Ålesund, der ein spesielt har innretta seg mot cruiseturistar, som får sightseeing i Ålesund med innlagt stopp på Aksla.

I 2021 vart det også starta opp med sightseeing i Haugesund.

Selskapet har også planar å starte opp andre stader, som i Oslo og Trondheim.

I dag vert selskapet drive av brørne Jan og Nils Ivar Honningdal, som kvar har 40 prosent av aksjane.

Selskapet har ein samla eigenkapital på 1,7 millionar kroner, og 0,5 millionar i langsiktig gjeld.

I fjor sysselsette selskapet fem årsverk.

Publisert: 18.04.2023 08:00

Sist oppdatert: 18.04.2023 21:12

Mer om