Cruise ålesund turisme reiseliv foto marius
BILLLIGERE: Svak krone gjør Norge til et billigere reisemål for utlendinger. Sparebanken Vest forteller om økt optimisme i ny rapport. foto: Marius Rosbach
Nytt

Stigende forventinger i reiselivet

Får drahjelp av svak krone.

03.04.2023

Overnattings- og serveringsvirksomhet har lenge vært en av de mest pessimistiske bransjene, men i første kvartal 2023 øker forventningene betydelig, ifølge Vestlandsindeksen for 1. kvartal 2023, som publiseres mandag.

Vestlandsindeksen er Sparebanken Vest kvartalsvise måling av stemningen i næringslivet på Vestlandet, en måling banken har gjort siden 2012.

Økt optimisme gjør også at reiselivsbransjen er en av dem som venter å ansette flere.

Svak krone
Den svake kroner er en av grunnen til økt optimisme hos reiselivsbedriftene, mener banken. Svak krone betyr en gunstig vekslingskurs for utenlandske turister - det har blitt relativt billigere for dem å komme til Norge (og dyrere for nordmenn å reise ut).

Svak krone er også en fordel for alle eksportvirksomheter, fordi de tjener mer i norske kroner uten å måtte legge på prisene i utenlandsk valuta.

"Den svake kronen har isolert sett bedret bedriftenes prismessige konkurranseforhold med over 10 % det siste halve året. Utover dette har også rentene i Eurosonen og USA steget betydelig mer enn den norske, og en rentedifferanse som tidligere var i norske bedrifters disfavør har nå i blitt langt mer balansert", skriver banken i Vestlandsindeksen-rapporten for 1. kvartal 2023.

Opp fra historisk bunn
I forrige rapport var forventningsindeksen historisk lav, og til og med lavere enn rett etter at koronapandemien brøt ut.

Forventningsindeksen er summen av bedriftenes forventninger og erfaringer til og om etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet. Den stiger med 6,8 poeng, til 58,4 poeng (før pandemien var den over 65 poeng).

Alle indekser peker oppover, men det er variasjonen mellom de ulike regionen på Vestlandet.

Resultatindeksen, som er et uttrykk for den økonomiske utviklingen de tre siste månedene, stiger i Rogaland (+2,7 poeng) og Hordaland (+2,7 poeng), står nesten stille i Møre og Romsdal (+0,1 poeng) og fallet 0,8 poeng i Sogn og Fjordane sammenligen med forrige kvartal.

I Møre og Romsdal er det fall i etterspørselen som er årsaken til at fylke ligger etter gjennomsnittet, i Sogn og Fjordane negativ lønnsomhet.

Les mer om Vestlandsindeksen (ekstern lenke)

Publisert: 03.04.2023 05:00

Sist oppdatert: 03.04.2023 08:41

Mer om