Stig remøy kleven desember 2020 foto marius 11
AKSJEKJØP: Ferske aksjonærlister fra Solstad Offshore, viser at Stig Remøy har kjøpt aksjer for mer enn 20 millioner kroner i selskapet. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Stig Remøy inn i Solstad-striden

Har kjøpt aksjer for mer enn 20 millioner kroner.

14.12.2023

Herøy-reder Stig Remøy har kjøpt aksjer i Solstad Offshore for over 20 millioner kroner. Det viser aksjonærlistene, ifølge Dagens Næringsliv.

Offshorerederiet er kastet ut i en bitter strid rundt refinansieringa av selskapet. Forrige uke ble det kjent at Christen Sveas krever likebehandling og erstatning for tap i prosessen.

Sveas mente restruktureringsplanen innebar en grov forskjellsbehandling av aksjonærer og ville berike Aker på bekostning av de andre aksjonærene.

Det er viktig at alle aksjonærer nå krever likebehandling, skriver Stig Remøy i en SMS til Dagens Næringsliv om hvorfor han har kjøpt seg opp i selskapet.

– Nå vil styret i Solstad selge ut verdier og kontroll til Aker til en altfor lav pris, og igjen er det minoritetseierne som risikerer å plukke opp regningen. Disse verdiene må forbli langs kysten, der verdiskapingen skjer, og ikke ende opp i Lugano, skriver Remøy til avisa.

Oppkjøpet kan også ses på som en «takk for sist» til Røkke fra Remøy. Broren, Åge Remøy, tapte i 2016 kontrollen over offshorerederiet til Kjell Inge Røkke, og Stig Remøy selv har vært i konflikt med Røkke om krillsatsing.

Aker får større eierandel
Solstad Offshore er resultatet at det opprinnelige Solstad Offshore, slukte både Farstad Shipping og Rem Offshore etter krisen, som startet med oljeprisfallet i 2014.

Christen Sveaas selskap Kistefos har også lansert egen nettside for å mobilisere mot refinansieringen av Solstad Offshore og at Kjell Inge Røkke-dominerte Aker får en større eierandel i offshorerederiet.

Refinansieringen omfattet fire milliarder i ny egenkapital, at mange av skipene skilles ut i en nytt datterselskap og at Aker øker sin eierandel i verdiene i konsernet.

Publisert: 14.12.2023 11:51

Sist oppdatert: 14.12.2023 12:11

Mer om