Hotel union tilsette utmerking foto hotel union øye på facebook 111
STOR AUKE: Hotelldirektør Mariann Øye saman med dei tilsette på Hotel Union Øye. Fjoråret gav stor vekst i inntektene - og eit stort underskot. Foto: Hotel Union Øye
Nytt

Stor vekst, stort underskot

Inntektene for dei Flakk-eigde hotella skaut til vers - men berre to av tre fekk pluss.

10.07.2023

Hotel Union på Øye opna i utvida versjon i fjor, og nesten dobla inntektene. Men det kosta, viser rekneskapen som no er offentleg.

Til sommarsesongen i fjor opna Hotel Union på Øye etter å ha utvida og oppgradert hotellet for meir enn 300 millioner kroner.

Det viser seg i rekneskapen på to vis - stort hopp i inntektene og eit stort underskot (sjå tabell under).

– Vi har hatt ei formidabel investering og det blir ikkje plussresultat i år heller, seier hotelldirektør Mariann Øye til NETT NO.

Det viktigaste er at drifta blir sunn, og vi er ekstremt nøgd med dei prisane vi klarer å ta ut
Mariann Øye

Internasjonale marknaden har «eksplodert»
Øye påpeikar at når eit «bittelite hotell på Øye» skal betene ei så stor investering, så vil det bli minus på botnlinja fleire år framover.

– Det viktigaste er at drifta blir sunn, og vi er ekstremt nøgd med dei prisane vi klarer å ta ut, seier ho.

Snittprisen so langt i år for romma ved Ørsta-hotellet er på kring 6400,- kroner per natt.

Ho anslår at det er meir enn ei tredobling frå nivået for fem år tilbake.

– Den internasjonale marknaden har eksplodert det siste året, og det er no dei dyraste roma som går først i høgsesongen. No må vi berre «lære» gjestane våre at Sunnmøre har enormt mykje å by på heile året, legg ho til.

Knut maria flakk foto marius 11
TO AV TRE I PLUSS: Alle tre hotella i konsernet som mellom anna er eigd av Knut og Maria Flakk, fekk stor inntektsvekst i fjor. Men berre to fekk overskot. Foto: Marius Rosbach

25 heilårs arbeidsplassar
Hotelldirektøren på Øye legg til at hotellet er ei langsiktig investering, som må byggjast over tid.

– At vi no har om lag 25 heilårs arbeidsplassar og sesong heile året, betyr enormt mykje for lokalsamfunnet.

Dei store investeringane i Hotel Union viser seg i at avskrivingane aukar frå 1,6 til 8,9 millionar kroner frå 2021 til 2021. Større hotell krev også større stab, og lønskostnadane auka frå 5,3 til 14,8 millionar kroner.

Kjemperesultat for Brosundet
Utvidinga av hotellet på Øye ved inngangen til Norangsdalen var slutten på andre etappe i Flakk-konsernets hotellsatsing.

Det byrja med utviding av Hotel Brosundet i Ålesund sentrum og held fram med utvidinga av Hotel Union på Øye.

Fjoråret vart eit rekordår på alle vis for Brosundet, som hadde ei omsetning på meir enn 63 millionar - til ny solid rekord. Resultatet vart også rekordbra med eit overskot før skatt på nær åtte millionar (sjå tabell under).

Investeringar på vent
Då det utvida Hotel Union opna i fjor hadde Flakk-konsernet planar om å investere minst like mykje dei komande åra, som var investert i Hotel Brosundet og Hotel Union.

Då regjeringa kom med skatteauke, spesielt i formuesskatten, i statsbudsjettet i fjor haust, la Flakk-konsernet fleire investeringsplanar på is.

Først vart bygging av nytt hotell på Ljøen ved Hellesylt, og eitt til i Hellesylt sentrum utsett på ubestemt tid.

Seinare vart også nye investeringar i i Storfjord Hotel utsett.

– Vi kan rett og slett ikkje konkurrere under slike rammevilkår, sa Knut Flakk til NETT NO.

Podium

E19/S3 Kven skal bygge distrikta om kapitalen vert pressa ut av landet?

Flakk-konsernet sine reiselivbedrifter
Hotel Brosundet As
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt63,150,2
Driftsresultat10,97,2
Resultat før skatt8,05,1

Storfjord Hotel As

Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt43,928,5
Driftsresultat3,3-2,5
Resultat før skatt0,7-3,8
Hotel Union (Øye) As
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt26,114,0
Driftsresultat-13,5-1,9
Resultat før skatt-20,8-3,5
62 Nord As
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt50,029,3
Driftsresultat-11,4-5,8
Resultat før skatt-11,8-6,0

Devoldfabrikken As

Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt11,29,6
Driftsresultat-4,3-3,8
Resultat før skatt-4,5-3,9

Publisert: 10.07.2023 11:07

Sist oppdatert: 11.07.2023 19:41

Mer om