Prodtex Provaris innfelt fiskåholmen tankskip hydrogen illustrasjon provaris foto statens vegvesen 11
HYDROGENTANKAR: Om det blir produksjon av fleire hydrogentankar for Prodtex, kan verksemda vekse ut av industrihallen på Fiskåholmen (innfelt). Illustrasjon/foto: Provaris/Statens Vegvesen
Nytt

Store dimensjonar over Prodtex-oppdrag

Hydrogentankane selskapet skal bygge, er så store at selskapet kan vekse ut av industrihallen på Fiskå.

Marius Rosbach
27.07.2023

Denne veka blei det kjent at Prodtex har sikra seg første oppdrag i ein ny marknad – bygging av tankar for frakt av hydrogen på skip.

Arbeidet med utviklingskontrakten må først gjerast – og i ettertid må tanken både bli testa og godkjent - men det er allereie klart at potensialet er stort.

– Det er ingen garanti for at vi lukkast, men Provaris går tungt inn og finansierer heile utviklingsløpet, så det er ingen tvil om at dei har stor trua, seier Prodtex-sjef Sigbjørn Nordstrand til NETT NO.

Utskiping frå Norwegian Hydrogen anlegg i Ørskog illustrasjon Norwegian Hydrogen
SJØHOLT: Det er planar om eksport av store volum av grønt hydrogen frå Sjøholt til Europa. Frakta skal skje ved hjelp av skip – og tankar frå Prodtex. Illustrasjon: Norwegian Hydrogen

Den nemnte australske partnaren, blei først kjent for NETT NO sine lesarar tidleg i år, som partnar for Norwegian Hydrogen.

Ålesund-selskapet planlegg å bygge eit produksjonsanlegg for hydrogen til fleire milliardar på Sjøholt.

Opptil 200 meter lange skip
Provaris Energy har utvikla løysninga for å lagre og frakte komprimert hydrogen med skip - som dei vil at Prodtex skal lage tankane til. Måla på tankane er ikkje opplyst, men skipa skal vere opptil 200 meter lange.

– Det er mykje stål i kvar tank og nøkkelen til god inntening vil vere i volumet, seier Nordstrand.

I første omgang skal produksjonen av prototypetanken skje på Fiskåholmen i Vanylven, i samarbeid med Sintef.

Prodtex mai 2021 illustrasjon robot foto Marius
ROBOTSVEISING: Prodtex har utvikla ein avansert metode for robotsveising, som gir meir haldbare resultat. Prodtex-sjef Sigbjørn Nordstrand (.t.v.), trur den kan skape mange nye arbeidsplassar. Foto: Marius Rosbach

– Sannsynleg at vi kan trenge meir plass
Dei to selskapa er samtidig i gong med å planlegge ei produksjonslinje for fleire tankar og ein større marknad. Då kan både utviding på Fiskåholmen, og ny lokalisering vere aktuelt.

– Det vil krevje eit stort anlegg, og det er sannsynleg at vi kan trenge meir plass, fortel Nordstrand.

Målet er at eit produksjonsanlegg skal vere klart i midten av 2025, og i første omgang skal det lagast tankar til Provaris sine båtar.

Prodtex Kjell Inge Davik Hans Olav Rovde foto statens vegvesen 11
HAR LAGA BRUER: Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen saman med plassjef Hans Olav Rovde hos Prodtex på Fiskåholmen. Vegvesenet vil bygge fleire stålbruer med selskapet sin produksjonsmetode. Foto: Statens Vegvesen

Trur på fleire arbeidsplassar
Prodtex nyttar avansert robotsveising i jobben, som dei har utvikla gjennom fleire bruprosjekt for Statens Vegvesen. Nordstrand påpeiker at arbeidet med hydrogentankar, kjem i tillegg til dei andre delane av verksemda.

Prodtex trur verksemda kan gi fleire arbeidsplassar i åra framover. Per i dag er Prodtex-selskapa 35 tilsette, etter å ha tilsett 15 nye medarbeidarar siste året.

– I dag har vi truleg dei tilsette vi treng til å handtere det nye oppdraget, etter at vi har oppskalert både på ingeniørsida og i produksjonen, seier Nordstrand.

Prodtex Provaris tankskip hydrogen illustrasjon provaris 11
BYGGER HYDROGENFLÅTE: Ved hjelp av spesialdesigna skip og eit system for transport, vil Provaris Energy bygge ein flåte med skip for transport av hydrogen til det europeiske kontinentet. Illustrasjon: Provaris Energy

Publisert: 27.07.2023 08:32

Sist oppdatert: 27.07.2023 10:12

Mer om