Signerte kjoepsavtale for Fiskaaholmen 32d54dee98d9214bae8e2fa30768ddaf
AKTIVITET OG ARBEIDPLASSAR: Prodtex Industri kjøpte industrianlegget på Fiskåholmen i Vanylven i 2022. Biletet er frå markeringa av at avtaln blei signert. Dagleg leiar Sigbjørn Nordstrand i Prodtex (t.v), ordførar Lena Landsverk Sande i Vanlylven og dagleg leiar Tore Roppen i Prodtex Industri.
Nytt

Vekst i Vanylven

Prodtex Industri meir enn dobla inntektene og går frå minus til pluss.

29.06.2023

Prodtex Industri byggjer stålkonstruksjonar i anlegget sitt på Fiskåholmen i Vanylven, eit anlegg Prodtex Industri kjøpte frå det kommunale selskapet Vanylven Eigedom i 2019.

Selskapet vart etablert i 2019, med Prodtex i Ulsteinvik som største aksjonær (49,9 prosent) og hadde sitt første heile driftsår i 2020.

I fjor hadde Prodtex Industri 12 tilsette, ifølgje årsmeldinga.

Leita etter aktivitet
Vanylven kommune kjøpte industrianlegget på Fiskeåholmen etter at Ulstein Group la ned skrogseksjonsbygginga der i 2015.

Etterpå har kommunen arbeidd for å få ny drift i anlegget.

Melllom anna var anlegget aktuelt for bygging av deler til bølgjekraftverk-selskapet Waves4Poower, men det kom aldri i gang, og kommunen måtte på leiting etter andre kandidatar.

Etter at Prodtex fekk til saman 27 millionar kroner i støtte og lån og støtte frå Innovasjon Norge bestemte selskapet seg for å kjøpe storparten av anlegget på Fiskeåholmen, i staden for å vere leigetakar.

Treng fleire folk
Veksten i fjor held fram i år. I april skreiv NETT NO at Prodtex-selskapa, og først og fremst Prodtex Industri, er på jakt etter fleire folk.

Prodtex i Ulsteinvik er ingeniør- og teknologiselskapet i Prodtex-systemet. I tillegg til å vere største eigar i Prodtex Industri er selskapet også 34 prosent eigar av Prodtex Design og Engineering i Ålesund.

For 2023 anslo forretningsutviklar og medeigar Tore Roppen at Prodtex-selskapa vi nå ei driftsinntekt på over 200 millionar kroner i år.

Prodtex as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt13,914,7
Driftsresultat-1,00,1
Resultat før skatt-1,20,05
Prodtex Industri as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt63,6

24,3

Driftsresultat2,50,2
Resultat før skat1,4-0,2

Prodtex Design & Engineering as

Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt3,35,6
Driftsresultat-0,21,3
Resultat før skatt-0,11,3

Publisert: 29.06.2023 09:17

Sist oppdatert: 29.06.2023 09:18

Mer om