Marianne Nærø prosjektsjef Norwegian Hydrogen
UTBYGGINGSPLANER: Marianne Nærø er prosjektleder i Norwegian Hydrogen, som vil bygge ut hydrogenproduksjonanlegg flere stedet, blant annet i Ørskog. For å få til det trenger selskapet kraft. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Trenger mer kraft til hydrogensatsing

Kraftproduksjonen i Møre og Romsdal er mindre enn forbruket, og etterspørselen er økende.

26.10.2023

Norwegian Hydrogen er ett av selskapene på Nordvestlandet som ønsker mer kraft.

I Ørskog vil selskapet bygge et anlegg med kapasitet til å bruke 270 MW strøm, som vil gi en årsproduksjon på 40.000 tonn hydrogen.

Per i dag har selskapet fått løfte om 20 MW, men har søkt om 250 MW mer. Et ja er avgjørende for å realisere planene i Ørskog, ifølge prosjektsjef Marianne Nærø i Norwegian Hydrogen.

Kraftunderskudd
LO og NHO samarbeider om å kartlegge kraftbehov og kraftforsyning landet over, og vil tidlig neste år presentere hva organisasjonene mener må gjøres for å få nok kraft.

Torsdag presenterte de rapporten om kraftproduksjon og -etterspørsel, som konsulentselskapet Thema Consulting Group har utarbeidet for dem.

Norwegian Hydrogen sine ønsker er et eksempel på ny kraftkrevende industrivirksomhet, som driver etterspørselen etter elektrisitet oppover -

Den andre viktige årsaken er omlegging til å bruke elektrisitet som energikilde til erstatning der fossile energikilder brukes i dag.

– Ein alvorleg situasjon
Tidligere denne uken skrev NETT NO om en analyse om kraftsituasjonen i Møre og Romsdal som Møreforsking har gjort for fylkeskommune.

Konklusjonen er den samme som i Thema-rapporten, det produseres mindre enn det forbrukes.

Fylket er på vei «inn i ein alvorleg situasjon, som vil kunne hemma samfunnsutviklinga i regionen og der kraftkrevjande industri og eksportretta næring vil bli sett under alvorleg press i tida framover, så fremt det ikkje tas raske grep», heter det i vurderingen fra fylkesdirektøren til kompetanse- og næringsutvalget i fylkeskommunen.

Kan gi nye jobber
LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som deltok på presentasjonen av kraftrapporten i Ålesund torsdag, sier samarbeidet med NHO startet med en industripolitisk plattform, som ble lagt frem i 2021.

Der ble det pekt på havvindutbygging, hydrogen- og batteriproduksjon og fangst og lagring av CO2 som næringsvirksomhet som kan gi nye jobber, men som trenger ny kraft for å kunne utvikles.

Publisert: 26.10.2023 14:53

Sist oppdatert: 26.10.2023 18:47

Mer om