Eldar Farstad Havfisk
KVOTEKUTT: Torskekvoten er redusert og det slår negativt ut også i tallene fra Lerøy Havfisk-sjef Eldar Farstad. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Tyngre uten torsk

Minus i tredje kvartal for Lerøy Havfisk.

15.11.2023

Billigere drivstoff sparte Lerøy Havfisk for 23 millioner kroner i tredje kvartal 2023 sammenlignet med 3. kvartal 2022. Det var imidlertid ikke nok til å veie opp for at selskapet har fått redusert årets torskekvote med 18 prosent sammenlignet med 2022, til 19.739 tonn.

Torsk er det best betalte fiskeslaget og at det blir mindre å fiske av den rammer både Lerøy Havfisk og Lerøy Norway Seafoods. De er datterselskaper av Lerøy Seafood Group og drive henholdsvis med fiske og fiskeforedling. Tilsammen utgjør de forretningsområde villfisk i børsnoterte Lerøy Seafood Group. Lerøy Havfisk har hovedkontor i Ålesund og en flåte på 10 trålere.

Mer kutt
Torskekvoten blir redusert ytterligere neste år.

Torskeprisen har steget, men ikke nok til å kompensere for reduserte kvote, skriver Lerøy Seafood Group i kvartalsrapporten for 3. kvartal:

"Etter en lengre periode med kraftig prisøkning på de fleste fiskeslag, er det nå svakere prisutvikling for flere arter. Torskeprisen var i tredje kvartal 2023 7% høyere enn samme periode i fjor, men samtidig lavere enn i andre kvartal i 2023. For hyse og sei er prisene redusert med henholdsvis 30% og 24% sammenlignet med i fjor. Total prisoppnåelsen per kilo påvirkes av fangstsammensetningen, og med en høyere andel fangst fra lavere verdi arter var total prisoppnåelse per kilo ned 29% i tredje kvartal 2023 sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.", heter det i rapporten.

Les børsmelding her

Taper på land
Når Lerøy Havfisk leverer mindre torsk og relativt mer av dårligere betalte fiskeslag går det også ut over lønnsomheten til Lerøy Norway Seafoods anlegg på land:

"Det er gjort betydelige investeringer senere år i både effektivisering av drift, samt å øke produktspekteret. Dette arbeidet gir gradvis resultater, men torsk er fortsatt den klart viktigste arten for LNWS, og en reduksjon i kvotene med påfølgende høyere pris har vært utfordrende ettersom prisen på den ferdige varen ikke har økt like raskt som prisen på råstoffet. Inntjeningen i LNWS ble derfor lavere i tredje kvartal i år enn tilsvarende kvartal i fjor.", heter det i kvartalsrapporten.

Det er oppdrett som er den største delen av virksomheten til Lerøy Seafood Group. Konsernet økte driftsinntektene fra 19,5 milliarder kroner per 3. kvartal 2022 til 22,6 milliarder per 3. kvartal 2023, men resultatet før skatt ble redusert fra 3,7 til 1,8 milliarder kroner.

Lerøy Seafood Group ASA
Villfisksegmentet
Pr. 3. kvartal. I mill. kroner20232022
Driftsinntekt25552562
Driftsresultat291357
Lerøy Seafood Group ASA
Villfisksegmentet
3. kvartal. I mill. kroner20232022
Driftsinntekt658663
Driftsresultat-3827

Publisert: 15.11.2023 10:47

Sist oppdatert: 15.11.2023 10:52