Harold Wieldraaijer Vendanor foto Ogne
MEIR FART: Etter sommarferien er det blitt lettare å få delar i tide og Vendanor-sjef Harold Wieldraaijer seier selskapet ligg an til rekordinntekt i år. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Mangel på delar stoppa veksten

Gassbehaldar-produsenten Vendanor hadde tjukk ordrebok og kunne seld for over ti millionar kroner meir i fjor.

07.08.2023

Vendanor i Stryn lagar automatane der du kan bytte din tome gassbehaldar med ein ny. I fjor låg selskapet an til å passer 40 millionar kroner i driftsinntekter. Det ville vere ny rekord for selskapet, som blei stifta i 2013.

I staden blei reknskapstala for 2022 omlag som for 2021 (sjå tabell).

Dessverre for Vendanor i fjor sleit produsentane av elektriske komponentar Vendanor brukar i automatane sine med å levere i tide. Grunnen var forseinkingar frå kinesiske datachip-produsentar, som forplanta seg via Vendanor sine leverandørar til produksjonen hos Vendanor i Stryn.

Betring i andre halvår
Forseinkingane held fram i første halvår i år, seier dagleg leiar og medeigar Harold Wieldraaijer. I løpet av sommaren er etterslepet henta inn slik at Vendanor kan produsere for fullt, og nett no ligg selskapet godt an til å passer 40 millionar kroner i driftsinntekter.

Vendanor sel automatane sine i Noreg, Sverige, Finland, Danmark og BeNeLux-landa, og lansere i år automatane også i Tyskland og Island.

Det er vekst både hos etablerte kundar og i nye marknadar, i tillegg til inntekter frå selskapet sitt nyaste produkt, ein automat for fylling av spyleveske.

Stryn-selskap
Vendanor har 12 aksjonærar, og har hovudkontor og produksjonsanlegg i Stryn, med den mekaniske industribedrifta Nomek og Norva24 som nabo.

Grandevegen Invest er største eigar, med 49 prosent av aksjane. Selskapet eig og 94 prosent av Nomek.

Grandevegen Invest er eigd av selskap eigd av Arild Bødal, Birkelandfamilen i Nordhordland og Sandbakk-familien i Stryn.

Vendanor as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt29,029,6
Driftsresultat0,12,9
Resultat før skatt1,12,9

Publisert: 07.08.2023 12:45

Sist oppdatert: 07.08.2023 12:51

Mer om