Ronja Princess dåt Sølvtrans foto Ogne
FLEIRE FARTØY: Sølvtrans hadde ni båter under bygging ved inngangen til 2023. Fem er eller blir levert i år, resten neste år. Ronja Princess (biletet) blei døypt i 2022. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Venter fortsatt vekst i brønnbåtmarkedet

Sølvtrans Rederi over en milliard i inntekter.

18.08.2023

Sølvtrans Rederi, som er det største og viktigste selskapet i Asterix Topco 1-konsernet, passerte en milliard kroner i driftsinntekter i fjor og fikk samtidig en resultatmargin på 38 prosent.

Brønnbåtmarkedet kommer til å fortsette å vokse, og spesielt for større og effektive båter, går det fram av årsmeldingen for 2022.

Drivkreftene bak utviklingen er fortsatt vekst for oppdrettsnæringen, at fisken skal fraktes over lengre avstander, nye og ekstra oppgaver for brønnbåter, regelendringer og reguleringsendringer, skriver selskapet.

Minus for konsernet etter båtsalg
Selskapet på toppen av Sølvtrans-systemet er Asterix Topco 1. Konserntallene viser minus (se tabell under) blant annet fordi tre servicebåter fulgte med da Dess Aquaculture ble innlemmet i konsernet.

Båtene ble solgt med et bokført tap, og medvirket til underskuddet sammen med «omorganiseringen og nytt selskap knyttet til virksomheten i Chile», ifølge en e-post fra selskapet.

Ni båter under bygging
Ved starten av 2023 drev konsernet 36 brønnbåter og var også mindretallseier i et selskap med tre brønnbåter i Chile. Ved årskiftet hadde konsernet ni brønnbåter under bygging. Fem av dem er, eller blir levert i år, resten neste år.

Eierstrukturen i Sølvtrans-systemet har flere lag. Sølvtrans Rederi er eid av Silver Holdings, som er eid av Asterix Bidco, som er eid av Asterix Holdco. Asterix Holdco er eid 82,685 prosent av Asterix Topco 2, Halsebakkfamiliens investeringsselskap Ronja Capital (15 prosent) og Anders Hvide og familiens selskap Tucan Holding eier 2,315.

Astrix Topco 2 er morselskapet i konsernet, Asterix Topco 1, som er eigd av Antin Infrastructure Luxembourg.

Sølvtrans Rederi As
Tall i mill. kroner20222021
Driftsinntekt1140,7933,1
Driftsresultat584,7505,1
Resultat før skatt432,7370,9
Asterix Topco 1 As (konsern)
Tall i mill. kroner20222021
Driftsinntekt1805,61665,5
Driftsresultat80,2530,7
Resultat før skatt-262,181,8

Publisert: 18.08.2023 14:12

Sist oppdatert: 18.08.2023 15:18

Mer om