Verst tenkelige timing for forslag om turistskatt
FØR OG ETTER: Ved inngangen til 2020 så store deler av reiselivet fram mot en rekordsesong. Slik ble det ikke etter at koronapandemien slo til. 
Nytt

«Verst tenkelige timing» for forslag om turistskatt

Et flertall på Stortinget vil se på hvordan reisende kan legge igjen mer penger i form av brukerbetaling. Men SV-forslag om turistskatt får ikke flertall i dag. 

Marius Rosbach
30.11.2020
Før helga diskuterte Stortinget et forslag fra SV om å utgreie og turistskatt. Debatten viser at det trolig bare er partiet selv som vil stemme for når forslaget kommer til votering mandag. Samtidig er det fleste partiene åpne for å se på en form for brukerbetaling.
I løpet av de siste årene er antallet besøkende ved en rekke av de mest populære turistmålene, som Geiranger på Nordvestlandet, blitt mer omdiskutert.
om turistskatt skal til votering i Stortinget mandag. Torgeir Knag Fylkenes (SV) påpekte at partiet i første omgang, vil ha en utgreiing.
– Hele poenget er at vi trenger å få sikra at mer midler kommer til de samfunna som i dag opplever masseturismen på kroppen, sånn at de faktisk kan gjennomføre nødvendige tiltak, sa han i replikkordskiftet i Stortinget fredag.

Ikke tida for å konkludere

Steinar Reiten (KrF) fra Averøy var blant dem som deltok i diskusjonen. Han mente debatten har ført til konstruktive innspill fra reiselivsnæringen om piloter som burde prøves ut.
Reiten påpekte at flere av regjeringspartiene har åpnet for å se på ulike løsninger for brukerbetaling, som kan bidra til bedre økonomisk infrastruktur og kvalitet ved populære turistdestinasjoner.
– Så konstaterer vi at representantforslaget fra SV dessverre fikk den verst tenkelige timingen, la han til og viste til hvordan koronapandemien rammet reiselivet som «en slegge».
Reiten mener derfor det ikke er tida for å konkludere, og ber om at saka ble tatt opp på nytt «når hverdagen blir normalisert».

Mener dagens regelverk gir muligheter

Næringsminister Iselin Nybø representerte regjeringen. Hun gjorde det klart at de ikke ville innføre «en særavgift» for overnattingsbedriftene, slik hun mente SV-forslaget legger opp til.
– Aktører som tjener på, eller har nytte av et fellesgode, skal bidra til å finansiere det. Vi mener at lokale utfordringer i den forbindelse bør løses lokalt, og at det kan gjøres ved mer målrettede og kostnadseffektive løsninger enn nye særskatter, sa Nybø.
Statsråden sa hun var åpen for å utrede fellesgodefinansiering, og at regjeringen ville gi Innovasjon Norge i oppgave å lage en veileder som skal kartlegge handlingsrommet for kommunene med dagens regelverk.
Innovasjon Norge kommer med en ny nasjonal reiselivstrategi i februar neste år. Nybø påpeker at regjeringen ville komme tilbake til Stortinget i arbeidet med denne.
– Tidspunktet for dette forslaget er også uheldig. Vi står fortsatt midt i en pandemi som rammer reiselivet hardt. Nå må vi ha fullt fokus på å komme oss ut av den situasjonen vi nå er i, og jeg er glad for at et bredt flertall i komiteen er enig med meg i det, sa Nybø.

Frp: «Svært byråkratisk»

SV-forslaget innebærer en vurdering av en statlig skatt som skal legges på overnattingsprisen. Fremskrittspartiets Bent Rune Strifeldt påpekte at partiet sjelden for var innføring av nye skatter. Han mener ordningen som SV foreslår blir «svært byråkratisk».
Strifeldt var likevel ikke helt avvisende til å vurdere en form for avgift.
– Jeg er enig i at man kan undersøke hvilket handlingsrom man har på lokalt nivå for fellesgodefinansiering i norsk reiseliv. Det må være opp til kommunen selv å velge virkemidler for å håndtere masseturisme på en god måte som gagner lokalsamfunnet, sa Strifeldt.
Geir Pollestad (Sp) mente at en form for brukerbetaling trolig vil komme, men at partiet ville stemme mot SV sitt forslag.

Les også:Flakk:
 Tidspunktet for dette forslaget er også uheldig. Vi står fortsatt midt i en pandemi som rammer reiselivet hardt. 

Publisert: 30.11.2020 05:55

Sist oppdatert: 07.04.2021 21:00