Illustrasjon av hydrogenskip ENV 03417 1
UTSLIPPSFRITT: Dersom hydrogen eller ammoniakk produseres av elektrisitet fra vann-, vind-, sol- eller atomkraft er det energibærere som kan drive skip fremover uten utslipp av CO2. Illustrasjon: Enova
Nytt

Vil øke støtten til hydrogen- og ammoniakkfartøy

Enova vil ta større deler av regningen for redere som satser.

13.12.2023

Statlige Enova vil dekke inntil 80 prosent av de ekstra investeringskostnadene med å bygge et fartøy som går på hydrogen eller ammoniakk.

Samtidig har prosjekt som allerede har fått tilsagn om milliardstøtte kort frist med å komme i gang.

Støtteprogrammene kalles «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy», hvor første søknadsfrist blir 15. mars neste år, skriver Enova i en pressemelding.

Det er investeringen i de såkalte "grønne delene" av skipet som skal støttes.

Dette kan støttes i programmene:

Teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere som muliggjør operasjon uten utslipp av CO2 gjerne kombinert med:

  • Innovative løsninger for energiproduksjon som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi
  • Innovative løsninger for energieffektivisering i fartøy som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi.

Skal finansiere infrastruktur
Enova lanserer også to programmer for å bygge anlegg der skip kan få fylle opp med hydrogen eller ammoniakk. Programmene omfatter også støtte til å få produsert hydrogen.

«Begge innrettes som konkurranse med kostnadseffektivitet som viktigste kriterium og en støttesats som kan bli opptil 80 % av investeringskostnadene. Programmene vil sørge for geografisk spredning av prosjektene slik at en første infrastruktur for begge drivstoffene etableres langs deler av kysten», heter det i pressemeldingen.

- Våre analyser viser at tilstrekkelig investeringsstøtte vil gi økonomisk bærekraftige prosjekter over tid. Produsentene kan selge hydrogenet til en konkurransedyktig pris sammenliknet med fossile drivstoff og fremdeles tjene penger – mens rederne får god hjelp til å gjennomføre investeringen gjennom vesentlig investeringsstøtte, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad i pressemeldingen.

Prosjektene har uteblitt
Våren 2022 støttet Enova fem knutepunkter for produksjon av fornybart hydrogen og over tyve hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med hele 1,12 milliarder kroner. Satsingen til tross - prosjektene har så langt uteblitt, skriver Enova i pressemeldingen.

Ett av prosjektene som fikk tilsagn om støtte er HyFuels produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Florø med opptil 132 millioner kroner. HyFuel er etablert at Fjord Base Holding (FBH), Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) og Gasnor AS.

De fem prosjektene som fikk støtte fra Enova i 2022 har frist for å gjøre endelig investeringsbeslutning til 31. januar 2024. De prosjektene som ikke tar investeringsbeslutning, vil kanselleres.

- Vi må konstatere at utenforliggende faktorer som markedsforhold og kronekurs gjorde at prosjektene ble for dyre selv med vesentlig støtte til investeringene til både produsent og reder. Særlig er det en utfordring at de grønne drivstoffene, hydrogen og ammoniakk, fremdeles blir vesentlig dyrere enn de fossile, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad i pressemeldingen.

Publisert: 13.12.2023 12:11

Sist oppdatert: 13.12.2023 12:42

Mer om