Roger hofseth foto marius 11
SJØMAT: Roger Hofseth er største eigar og leiar i oppdrettsfisk-foredlingsselskapet Hofseth International. Han er også medeigar og leiar i oppdrettselskapet Hofseth Aqua. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

«Columbi-egg fra Storfjorden»

Vi som driver oppdrett i Storfjorden har bærekraft i bøtter og spann. La oss servere et Columbi-egg, skriver Roger Hofseth i dette innlegget.

15.08.2021

Regjeringen lanserte nettopp en ny strategi for havbruksnæringen. Næringen skal ta fem gangeren på tretti år. Men strategien mangler bærekraft.

Den største utfordringen med å øke sjømatproduksjonen i Norge, er ikke mangelen på strategier eller mål, men mangel på ideer om bærekraftig innovasjon og et regelverk som fremmer bærekraftig vekst. Åpne oppdrettsmerder er ikke tilstrekkelig bærekraftige fordi de er utsatt for angrep av lakselus, biologisk avfall og rømming.

Ikke i mål
Til tross for at bransjen vår de siste årene har tatt store grep for å løse problemene, er vi fremdeles ikke i mål. Dersom man skal oppnå visjonen om null lus, null avfall og null rømming, må det bli lettere og mer attraktivt å investere i lukkede oppdrettsmerder. Og teknologien er tilgjengelig. Slik kan bransjen lettere bli kvitt sykdommer, fiskedød, utslipp og stoppe rømming.

Kostbart
Men foreløpig er lukkede merder kostbare, og oppdrettsnæringen består i hovedsak av små- og mellomstore familiebedrifter med lokal forankring i norske fjorder. De har ikke økonomi til å investere milliarder av kroner på lukkede merder til havs. I dag koster en konvensjonell åpen oppdrettsmerd ca. tre millioner kroner. En lukket oppdrettsmerd i fjord med tilsvarende volum koster til sammenligning 100-150 millioner kroner. Derfor må myndighetene legge til rette for slike investeringer.

Flere konsesjoner
Vi i Hofseth International foreslår at oppdrettere bør kunne erstatte stående konsesjoner i åpne merder med dobbelt så mange konsesjoner i lukkede merder. Da vil det fort bli mer lønnsomt å investere i lukket og miljøvennlig oppdrettsteknologi. Skal vi sikre at havbruksnæringen også i fremtiden skal bestå av små- og mellomstore bedrifter, må omstillingen skje slik at de mindre aktørene også har råd til å være med.

Løser miljøutfordringer
Ved å bli verdensledende på oppdrett av fisk i lukkede merder som flyter i fjorden, kan Norge bidra til å løse havbruksnæringens miljøutfordringer. Samtidig kan vi nyttiggjøre oss det som har gjort oss til en verdensledende oppdrettsnasjon, nemlig det kalde, friske fjordvannet. Om lukket oppdrettsteknologi blir lønnsom og tilgjengelig, kan små- og mellomstore oppdrettere bytte ut åpne merder med høyteknologiske lukkede systemer. Da kan sjømatnasjonen Norge både øke produksjonen og løse problemer knyttet til lus, rømning og utslipp – uten at vi gir opp vårt aller viktigste konkurransefortrinn.

Leverandørindustrien
På toppen av det hele vil denne løsningen gi spennende oppdrag til leverandørindustrien langs kysten. Og viktigst av alt; Slik kan vi utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring i nært samarbeid med lokalsamfunnene der oppdretterne virker. Det er dette vi i Hofseth kaller et Columbi-egg! Bon appétit!

Publisert: 15.08.2021 11:17

Sist oppdatert: 15.08.2021 11:32

Mer om
Annonsørinnhold