Ulstein verft røravdeling industri 11
NY KURS: Statsbudsjettet for 2022 er det første store skrittet som tas for å endre kursen fra forrige regjering, skriver stortingsrepresentant Tuva Moflag i dette innlegget. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Feriepenger til permitterte og arbeidsledige

Budsjettavtalen sikrer at titusenvis av dem som ble hardest rammet under korona, ikke blir stående uten inntekt i ferien, skriver arbeidspolitisk talsperson Tuva Moflag (Ap).

Ap, Sp og SV har nå blitt enige om statsbudsjettet for 2022. Arbeidsledige og permitterte vil likevel få feriepenger.

Etter åtte år med Erna Solbergs usosiale kutt, stakes det nå ut en ny kurs for landet. Velferdsordningene som høyresiden har plukket fra hverandre skal bygges opp igjen, bedre og sterkere enn før.

Statsbudsjettet for 2022 er det første store skrittet som tas for å endre denne kursen. Forrige gang de rødgrønne partiene styrte landet fikk dagpengemottakere feriepenger, men i 2015 fjernet Høyre- og Frp-regjeringen denne viktige ordningen – slik også Bondevik-regjeringen gjorde før dem. Den midlertidige ordningen som nå er forlenget i et år, sikrer at titusenvis av dem som ble aller hardest rammet under korona, ikke blir stående uten inntekt i ferien. Samtidig starter lovarbeidet for å sikre at det fra 2022 skal gjeninnføres en varig ordning for feriepenger, heller enn kun som et forlenget koronatiltak.

Å sikre feriepenger for arbeidsfolk som har vært ledige er bare et av mange usosiale kutt fra høyrepartiene vi skal reversere. Nå går vi i gang med å stake ut kursen for et mer rettferdig Norge.

De som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal ikke lenger risikere å ende opp på sosialhjelp fordi Nav eller helsetjenesten ikke har klart å behandle eller avklare dem raskt nok. Nav skal settes i stand til å møte brukerne på en god og ubyråkratisk måte. Barnetillegget for uføre gjeninnføres. Sosialhjelpsmottakere skal ikke lenger får avkortet stønaden mot barnetrygden. Ordningen med brillestøtte for barn skal forbedres. Uføre skal ikke få avkortet arbeidsinntekt fra første krone.

Det har vært krevende å få på plass en ny kurs i et enkeltbudsjett på kort tid, men etter syv uker er vi stolte av alt vi fikk på plass! Dette er et budsjett der Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for flere av våre viktigste saker.

Statsbudsjettet gir Norge en mer rettferdig kurs. I åtte år har vi hatt en regjering som har gitt mest til de som har mest til før, mens vanlige folk har sittet med regningen. Usosiale kutt har finansiert Høyre og Frp sin skattefest. Med vårt budsjett viser vi at nå er det vanlige folk sin tur.

Publisert: 01.12.2021 16:39

Sist oppdatert: 01.12.2021 16:39

Mer om