Møreaksen illustrasjon 11
MØREAKSEN: Fjordkryssinga som skal gi ny E39 mellom Molde og Ålesund er inne i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2022-2033, som no er til behandling i Stortinget. Illustrasjon: Rambøll
Synspunkt

Ja til tidenes samferdselsløft for Møre og Romsdal!

48 næringslivsleiarar på Nordvestlandet har signert opprop til støtte for Møreaksen - og åtvarar mot ein usakleg debatt med personangrep og feilinformasjon.

Etter 36 år er det i 2023 endelig klart for byggestart på Møreaksen. Staten skal investere kr 24 milliarder i regionen! Tre fjordkryssinger blir fergefrie, hele E39 mellom Ålesund og Molde får moderne standard og Otrøya/Gossen får fastlandsforbindelse. Dette gir store muligheter for arbeidstakere og næringsliv.

Møreaksen vil binde regionen tettere sammen. Folk får tilgang på flere jobber, flere kulturtilbud, flere opplevelser, osv. Dette gjør noe med attraktiviteten i arbeidsmarkedet som bedriftene er avhengige av. Det handler om å ha tiltrekningskraft på kompetansen som skal til for å videreutvikle næringslivet. Vi konkurrerer blant annet med de store byene som Oslo, Trondheim og Bergen.

Vi er opptatt av å styrke regionen ytterligere gjennom utbyggingen av Verdiskapingsaksen E39 gjennom fylket, og der Hafast er neste prioriterte prosjekt på Fergefri E39 i Møre og Romsdal.

Samtidig som befolkning og næringsliv i Møre og Romsdal har fått klarsignal for tidenes samferdselssatsing opplever vi, utrolig nok, en mobilisering av motkrefter som gjør sitt ytterste for å stoppe Møreaksen. Dette til tross for at alle formelle utredninger, høringer og kvalitetssikringer er gjennomført til punkt og prikke. Prosjektet er vedtatt i kommuner, fylkeskommunen, regjering og Storting. Traséen for fjordkryssingen ble vedtatt allerede i 2014. Siden har det vært jobbet for å gjøre prosjektet klart til bygging. Nå er vi endelig der!

Enkelte forbinder Møreaksen feilaktig med ny innfartsveg østover fra Molde sentrum. Den senere tids hendelser viser klart at dette er et selvstendig prosjekt som må finne en god og akseptabel løsning i dialog mellom vegmyndighetene og Molde kommune.

Det skal selvsagt være lov å ha meninger og debattere, men den senere tid ser vi at argumentene som brukes mot Møreaksen i større og større grad er usaklige, inneholder personangrep og baserer seg på ren feilinformasjon. Både i media og sosiale medier. Det blir ikke god samfunnsdebatt av at alle midler tas i bruk for å sverte vedtatte prosjekter. Her har media også en rolle som faktasjekker. Motstanderne liker å fremstille seg som en maktfaktor. Da hviler det også et ansvar på media for å sjekke om argumentene som benyttes har hold i virkeligheten.

Nå har vi tidenes mulighet til å se fremover og sikre regionens fremtid. Realisering av Møreaksen bygger regionen sammen og skaper uante muligheter:

 • Vi skal i felleskap sikre at mest mulig av de kr 24 milliarder som skal investeres i byggefasen kommer lokal verdiskaping til gode. Vi greide det med Ormen Lange!
 • Vi må utnytte de ringvirkningene det vil gi lokalt når hundrevis av personer skal arbeide her i byggeperioden.
 • Det vurderes allerede hvordan kaier og annen infrastruktur som settes opp i byggeperioden kan få en etterbruk som bidrar til lokal verdiskaping.
 • Det jobbes med å skape nye reiselivsopplevelser ut mot havet når Møreaksen og Kjerringsundet står ferdig.
 • En rekke bedrifter er i gang med investeringer, lokaliseringer, utvidelser og posisjonering inn mot en ny fremtid med Møreaksen på plass.
 • Vi må gripe fatt i de mulighetene det gir for nye og styrkede utdanningstilbud når det regionale rekrutteringsområdet blir større og regionen tiltrekker seg enda flere unge.
 • Det jobbes aktivt med tilrettelegging av nye næringsarealer. Og mer vil det bli!
 • Det jobbes også aktivt med å tiltrekke nye bedrifter og ny aktivitet som Møreaksen legger til rette for. Potensialet er stort.

Vi inviterer alle konstruktive krefter og medier til å bruke tid og spalteplass på å gripe fatt i mulighetene!

Desse har signert oppropet som er lansert av Terje Vadset i Brunvoll:

 • Kåre Øyvind Vassdal (Konsernsjef Brunvoll Group)
 • Rune Marthinussen (Konsernsjef Glamox AS)
 • Gustav Witzøe (CEO Salmar ASA)
 • Cathrine Kristiseter Marti (CEO Ulstein Group ASA)
 • Fredrik Mordal Hessen (General Manager Offshore and Specialized vessels, Vard Group AS)
 • Erik Berg (Styreleder Berg-Invest AS)
 • Stein Berg Oshaug (Adm. dir. Oshaug Metall AS)
 • Jan Endre Vartdal (CEO Vartdal Plast AS)
 • Tore Hukkelberg (Ass. daglig leder Brødrene Hukkelberg AS)
 • Børge Gjeldvik (CEO Axess Holding AS)
 • Terje Hellum (CEO Linjebygg AS)
 • Gunhild Sjøvik (CEO Cinderella Eco Group AS)
 • Per Olav Mevold (CEO Vikenco AS)
 • Per Arne Ridarøy (Daglig leder Aukra Maritime AS)
 • Kjell Arne Småge (Daglig leder Odd Småge AS)
 • Per Olav Myrstad (Daglig leder Astero AS)
 • Daniel Sundet (Daglig leder MCP AS)
 • Kristofer Reiten (CEO Vikomar AS)
 • Nina Bakkemyr Hagbø (Daglig leder Aukra Auto AS)
 • Hugo-Vegar Heggdal (Daglig leder Romsdal Processing AS)
 • Kjell Hollen (CEO Motus Technology AS)
 • Olav Sjøvik (Adm. dir. Sjøvik AS)
 • Håkon Andre Berg (CEO Salmon Evolution AS)
 • Helge Gautvik (CEO Front Group AS)
 • Arne Langseth (Daglig leder VEØY Holding AS)
 • Kåre Olav Monstad (Daglig leder Tomren Transport AS og Tomra Containerserivce AS)
 • Ingebjørg S. Klausen (Adm. dir. R&M Ship Interior AS)
 • Bjørn Magne Aas (Daglig leder Aas Mek. Verksted A/S)
 • Kjell Norvoll (Adm. Dir. Nogva Motorfabrikk AS)
 • Stig Bjørkedal (CEO CFlow Fisk Handling AS)
 • Anders Langset (CEO Langset AS)
 • Jan Petter Hagen (Managing Partner Converto AS)
 • Tore Rekdal (Daglig leder Solstrand Verft AS og Rekdal Industrier AS)
 • Ole Nustad (CEO Sperre Compressors AS)
 • Arvid Sundli (Administrende direktør Brattvaag Electro AS og Bra Elektro AS)
 • Arvid Gjerde (Styreleder Arvid Gjerde AS)
 • Jim Martin Sørlie (Daglig leder Silver Seafood AS)
 • Asgeir Hasund (Regiondirektør Mowi Midt)
 • Morten Hopland (CEO I P Huse AS)
 • Jon Daniel Nesje (CEO Edelgard AS)
 • Odd Einar Sandøy (Daglig leder, Rostein AS)
 • Oddgeir Anundsen (Daglig leder Kraftmontasje AS)
 • Edvard Henden (CEO Nordic Halibut AS)
 • Berit Flåmo (Leder kommunikasjon og Samfunnskontakt Måsøval Fiskeoppdrett AS)
 • Willy Kåre Vik (Daglig leder Vik Elektro AS)
 • Sveinung Tomren (Daglig leder Copra AS)
 • Geir Ingebrigsten (CFO Optimar AS)
 • Arild Aasmyr (CEO FSV Group AS)

Publisert: 15.04.2021 12:34

Sist oppdatert: 15.04.2021 14:00

Mer om