Strynefjellet riksveg 15 montasje E136 romsdalen foto Wikimedia Commons NHO samferdselsløftet 11
OPPROP: Flere enn 70 næringslivsledere har til nå signert oppropet til støtte for eksportveiene i Møre og Romsdal. Foto: Wikimedia Commons/Skjermdump NHO Samferdselsløftet
Synspunkt

Opprop fra næringslivet til støtte for eksportveiene

Dagens forslag til NTP Møre og Romsdal tjener ikke næringslivet og våre bedrifter på Sunnmøre, heter det i et opprop fra mer enn 70 næringslivsledere.

31.05.2021

Dagens forslag til NTP Møre og Romsdal tjener ikke næringslivet og våre bedrifter på Sunnmøre. Ei heller våre ansatte og deres behov for sikker og god arbeidsvei.

Det er i dag 57 % av befolkningen i fylket som bor sør for Romsdalsfjorden. Våre bedrifter bidrar til at Møre og Romsdal er et av landets største eksportfylker, samt et stort turistfylke. Mye av eksporten skjer over havn, men også ut/inn av fylket via vei. Da hovedsakelig E136 via Romsdalen, samt Strynefjells-veien for søndre del av fylket.

Våre bedrifter bidrar daglig til at befolkningen får sine varer/ tjenester og at samfunnet fungerer.

Videre bidrar vi til at råvarer kommer inn, og varer/ tjenester eksporteres ut i verden.

Til dette trengs der et effektivt transportsystem som uten videre hinder gjør at transporten kan foregå på en forsvarlig/ miljømessig og effektiv måte.

- Dagens transportsystem rundt Ålesund og på Sunnmøre gjør ikke dette.

- Det er underdimensjonert og ikke tilpasset Veidirektoratets standard.

Manglende veiutbygging over tid har bidratt til at næringslivet og det offentlige taper store penger, i form av venting, kødannelse og heft. Det er vanskelig og gi et økonomisk anslag, men det dreier seg sannsynlig om flere titalls tusen per dag i tapt fortjeneste på grunn av dårlig logistikk.

Viktige veistrekninger for eksport av varer ut ifra Sunnmøre er i all hovedsak E-39/ E136, fra Ålesund, den såkalte eksportveien ut av fylket.

I tillegg kommer E-39, parsellen mellom Volda kommune og Hornindal og Stranda-Hornindal for eksport til Østlandet over Strynefjellet. Strynefjellet er også et viktig samferdsels knutepunkt for eksport av varer og tjenester på Sunnmøre. Dette er en veistrekning som, om en ser bort fra Kvisveien, ikke har vært prioritert. For virksomheter sør for Storfjorden er Strynefjellet svært viktig sommerstid. I flere kommuner som, Herøy og Vanylven er det stor eksport av lakseprodukter som ville ha en kortere eksportvei om Strynefjellet blir oppdatert.

Tilkomsten til og mellom flere essensielle knutepunkter, er sterkt hindret i at veisystemet er utdatert og underdimensjonert, noe som fører til mye køkjøring og venting. Dette forhindrer effektiv kommunikasjon mellom Ålesund og de omliggende kommunene, slik som Ørsta/ Volda, Ulstein/ Hareid, Stranda / Sykkylven, Stordal/ Valldal, Hellesylt / Geiranger.

Dette gjelder blant annet til/fra følgende:

 • Ålesund havn
 • Ålesund flyplass Vigra
 • Sykehuset på Åse
 • Distribusjons knutepunktet Digerneset
 • Sentrale leverandører for dagligvarer
 • Sentrale aktører innen reiseliv

Hva må prioriteres?

 • 1). E39 Vegsund-Breivika. kostnad -2,8 milliarder. Staten må inn med 2 milliarder.

Strekningen Vegsund –Breivika har en ÅDT på 30000. Vegsund brua er en flaksehals for beredskapen i Sula kommune med 9500 innbygger, samt for regulariteten av trafikken på E39 fra sør og vest for Storfjorden.

Noe som igjen er med på å bremse næringsutviklingen i Stranda / Sykkylven/Ulstein/ Hareid og Ørsta regionen.

Bare en liten hendelse eller feil på brua, vil stoppe store deler av samfunnet rundt Ålesund og på Sunnmøre. Denne strekningen er en av hovedarmene inn mot eksportveien E136.

 • 2.) E136 /E39 Eksportveien fra Ålesund havn til Dombås.

Del av E39 / E136 Strekningen Breivika -Digernes. -Kostnad 4 milliarder. Staten 2 milliarder.

Breivika –Digernes har en ÅDT på over 10 000 og går langs Ålesundregionen sin hovedvannkilde, som forsyner 70 tusen mennesker. Der foreligger ønsker og krav fra flere offentlige instanser om at dette forholdet må prioriteres av samfunn, beredskapsmessige, miljø og sikkerhetsforhold.

 • 3.) E136/E39 Digernes - Ørskogfjellet Kostnad 4 milliarder. Staten inn med 2 milliarder.

Strekningen er en del av E39/ E 136 og vil i fremtiden også være en del av strekningen som fører frem til en kryssing av Romsdalsfjorden. Strekningen har mange utfordringer som vi her ikke vil gå i detalj på, da alt har vært listet opp tidligere og av andre. Derav selskapet Eksportveien as, hvor Ålesund kommune med flere er aksjonærer.

 • 4.) E136 Ørskogfjellet -Dombås

Rassikring og utbedringer av Eksportveien i Skorgedalen frem til Tresfjordbrua. Videre forbedringer fra denne til Romsdalen og derfra til Dombås, slik at det er mulig for all trafikk å kunne holde en hastighet på minimum 80 km./t. ,på hele strekningen, uansett vær og føreforhold.

 • 5.) Strynefjellveien- Utbedring av tunneler m/ stikk til Geiranger

I påvente av E39 og fjordkryssingene og etter at Kvivsveien ble etablert, er Strynefjellsveien nå blitt en ny alternativ transportrute ut av søndre del av fylket. Den er også vesentlig for turistnæringen. Utbedringen av de gamle tunnelene med et stikk til Geiranger er en vesentlig faktor for turistnæringen, samt en god eksportvei sommertid.

Initiativtaker og lokalpolitiker, Arne Almås, Ålesundlista

Publisert: 31.05.2021 09:27

Sist oppdatert: 31.05.2021 12:58

Mer om