Hotel Union
VERDSETTINGSRABATT: Senterpartiet vil verdsettingsrabatt på norske hotell og overnattingsstadar - som til dømes Hotel Union i Geiranger -ved fastsetjing av formuesskatt. Foto: Ogne Øyehang
Synspunkt

Regjeringa og EØS trugar hotellperlene

I 2017 fekk Senterpartiet støtte frå dei borgarlege partia for at ein verdsettingsrabatt på norskeigde hotelleigedomar er fornuftig, men regjeringa har ikkje innført rabatten, skriv Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

04.09.2021

Du er ikke innlogget

Du må være innlogget for å lese artikkelen.

Gå til innlogging

Bli abonnent på NETT NO

For å få tilgang til denne artikkelen

Standard
  • Betal med kort
  • Kun for deg
  • Månedlig trekk
kr 169,00
Bedrift
  • Betal med kort
  • Betal for tilsatte
  • Årlig trekk
kr 1 799,00

-20%

Med 5 eller flere abonnenter i bedriften.