DSC08082 1
VIL HA MER KRAFT: Espen Remme er regiondirektør i NHO Møre og Romsdal. Foto: Ogne Øyehaug
Synspunkt

Vi må snakke om kraft

Avhengigheten å hente strøm fra andre regioner kan ikke fortsette, skriver regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal.

30.10.2023

NHO og LO ruller i disse dager ut «Kraftløftet» i hele landet.

Hver enkelt region er nøye kartlagt, med tanke på hvor mye kraft som produseres og brukes. I tillegg skaffer man seg en oversikt over hvor mye kraft det blir behov for i årene som kommer.

Allerede i dag viser tallene at situasjonen er dyster for Møre og Romsdal. Fylket har det nest største underskuddet i landet, bare områdene rundt Viken har større underskudd. Vår region l har en kraftproduksjon på 7,5 TWh og et forbruk på i underkant av 13 TWh.

Kraftunderskuddet gjør oss helt avhengig av import fra andre. I dag er det strøm fra Vestland, Trøndelag og Sverige som redder oss.

Denne avhengigheten kan ikke holde fram. Både Vestland og Trøndelag får nye bestillinger inn i sine områder, og får mindre å avse til oss. Dette betyr at vi må produsere mer selv. På samme tid må vi også styrke nettkapasiteten.

Derfor må vi snakke om kraft, energieffektivisering og ny fornybar energiproduksjon i fylket vårt.

Den nødvendige grønne omstillingen som samfunnet er inne i krever mye strøm. Både i dag, og ikke minst i årene som kommer. Dette tar vi i næringslivet på alvor. Våre medlemmer i NHO-fellesskapet jobber kontinuerlig med å tilpasse produksjonen slik at det blir et minst mulig klimaavtrykk.

Det er verken plass i nettet, eller planer om økt kraftproduksjon, som kan løfte det innmeldte forbruksbehovet i fylket. Det viser rapporten som Thema Consulting har utarbeidet NHO og LO. Det er denne rapporten som danner utgangspunktet for vårt felles "Kraftløft".

Tiltakene for å bedre situasjonen inneholder mange punkter. Energiøkonomisering og smart strømbruk, utnytting av fjernvarme, bruk av spillvarme og solkraft er noen.

Et sentralt poeng er vindkraft, både til lands og til havs. Dette er fornybar energi som vil gi oss mer strøm for å være med i det grønne skiftet. Vi må tørre å ta debatten om vindkraft. Det er viktig oppgave, ikke minst for kommunepolitikerne og fylkespolitikerne.

Fylkespolitikerne har sagt at Møre og Romsdal skal ha et omstillingsdyktig næringsliv som griper mulighetene i det grønne skiftet. Et fylke som skal løfte fram bedrifter med potensial for vekst.

Konsekvensene av å ikke gjøre noe er store. Får ikke bedrifter som ønsker å utvide eller etablere ny virksomhet tilgang til strøm så betyr det tapt verdiskapning. Og vi blir en sinke på grønn omstilling.

Konsekvensene blir store for lokalsamfunnet, næringslivet og den enkelte innbygger. I Møre og Romsdal må energispørsmålene komme mer på dagsorden.

Det er derfor vi må snakke om kraft, energieffektivisering og ny fornybar energiproduksjon i fylket vårt. Vi trenger mer av alt.

Av regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal

Publisert: 30.10.2023 12:10

Sist oppdatert: 01.11.2023 11:38

Mer om