Kort fortalt

Færre nyetableringar i år

Pandemien ga truleg mellombels auke.

08.08.2023

(NPK-NTB): Det vart registrert 15.277 nye føretak i andre kvartal i år, ein nedgang på 12 prosent frå same kvartal i fjor. Særleg var nedgangen stor for aksjeselskap.

Ein må tilbake til 2018 for å sjå ei lågare grad av nyetablerte føretak, om ein ser bort frå kriseåret 2020. Det vart etablert 20 prosent færre aksjeselskap i andre kvartal i år enn i same kvartal i fjor, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det tyder på at pandemien, om vi ser bort frå det første kvartalet då samfunnet var stengt ned, gav ein mellombels auke i talet på nyetableringar men at denne effekten no er over, seier seksjonssjef Erik Fjærli i SSB.

Talet på nyetableringar innan transport og lagring gjekk ned med 24 prosent og er no tilbake på nivå før pandemien. Det kan ifølgje SSB henge saman med at mange no har gått tilbake til å handle i butikk framfor på nett etter pandemien.

(©NPK)

Podium

E23/S2 Kva skal til for å lukkast som gründer?

Publisert: 08.08.2023 17:29

Sist oppdatert: 08.08.2023 17:29

Mer om