Kort fortalt

Polarstar-eigar krev 2,5 millionar

Strid etter utleigeavtale opp i retten.

19.01.2022

Sameiget Polarstar leigde ut den restaurerte ishavskuta Polarstar til Tromsøselskapet Arctic Picture i mai 2019. Fartøyet skulle frakte turistar. Hausten 2020 vart den henta tilbake, på grunn av manglande betaling.

No møtes partane i retten.

I tillegg til leige krev Sameiget Polarstart også erstatning for manglande vedlikehald, skriv Sunnmørsposten.

Artctic Picture avviser kravet og meiner fartøyet ikkje vart overlevert til selskapet i den stand det skulle.

Publisert: 19.01.2022 08:08

Sist oppdatert: 19.01.2022 08:20