Jann Vestby Gardsbrenneriet foto Ogne
STØRST: Jann Svennby og ektefellen Synnøve Vik Bergstad etablerte Gardsbrenneriet i 2012 og baserer seg delvis på eple frå eigen gard i Gloppen.Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Brenneria sikra veksten

Bryggeria står stille og brenneria veks. Sjå resultatoversikt for bransjen på Nordvestlandet.

07.09.2023

NETT NO-barometeret

Frå 2019 til 2022 har produsentane av alkoholhaldige drikkevarer på Nordvestlandet auka driftsinntektene med 75 prosent.

Det var bryggeria som var første ute. Pioneeren Trollbryggeriet i Liabygda i Stranda kommune vart etablert i 2011, og fekk etter kvart følgje av fleire som satsa på å ta ein bit av den aukande etterspørselen etter øl produsert frå mindre bryggeri.

  • Under vignetten NETT NO-barometeret, ser vi på korleis det går med bransjar på Nordvestlandet. Dette er sjette artikkel med utgangspunkt i 2022-rekneskapa.

Undervegs har det vore avskalingar; Grim og Gryt i Hareid gjekk konkurs i 2017, Baatbryggeriet i Vestnes avvikla i fjor og Tonga Gardsbryggeri skal også avviklast.

Opptur for brenneri
Det som har sikra veksten for produsentane av alkoholhaldig drikkevarer er først og fremst Gardsbrenneriet i Gloppen og Brennevinsgrova i Sykkylven.

Begge selskapa har meir enn dobla inntektene sine på fire år. Dei to brenneria sto tilsaman for meir enn den samla auken i driftsinntekter frå 2021 til 2022 til bedriftene i NETT NO si oversikt.

Investor
Hittil i år har Gardsbrenneriet, som lagar sider og brennevin basert på eple - delvis frå eigarane sin eigen gard - allereie hatt eit større sal enn selskapet fekk i heile 2022.

I fjor fekk grunnleggarane Jann Vestby og ektefellen Synnøve Vik Bergstad med seg Frederik W L Skarstein og familien som investor, gjennom selskapet Fres.

Skarstein, som har fritidsbustad i Gloppen, har kjent ekteparet og brenneriet deira gjennom fleire år. Selskapet gjekk inn med 10 millionar kroner i ny eigenkapital i fjor og blei eigar av 25 prosent av aksjane i Gardsbrenneriet.

Pengane skal finansiere større kapasitet for vidare vekst. Transaksjonen verdsette selskapet til 40 millionar kroner, og ein ny og mindre emisjon mot andre investorar er planlagt seinare i år, ifølgje Vestby.

  • Les årets resultatsaker under tabellen
Brenneri og bryggeri på Nordvestlandet
Tal i mill. kroner
DriftsinntektRes. f. skatt
2022202120222021
Gardsbrenneriet as9,07,30,7-1,8
Trollbryggeriet as3,63,80,10,3
Brennevinsgrova as3,52,30,90,8
Geiranger Bryggeri as2,22,20,40,4
Sider as1,60,90,10,0
Tonga Gardsbryggeri as1,41,6-0,10,0
Kaab Bryggeri as1,41,30,30,3
Olden Bryggeri as0,70,90,00,2
Marias Ampelos0,10,10,00,0
Haula Vineyard0,10,40,00,0
Bryggeri 514 as0,10,10,00,0
Sum23,620,92,40,3

Publisert: 07.09.2023 05:00

Sist oppdatert: 07.09.2023 08:07

Mer om