På tvers gruppearbeid innfelt corline storsæter foto privat
NETTVERK: Nokre av deltakarane på Gagn-programmet i gruppearbeid. Å utvide nettverket meiner Caroline Storsæter (innfelt) frå Slettvoll Møbler var ein stor fordel ved opplegget. Foto: Gagn/privat
Nytt

Er blitt betre rusta som mellomleiar

Administrasjonssjefen for konseptavdelinga til Slettvoll mellom dei første som hausta kunnskap frå nytt program.

Marius Rosbach
12.08.2023

Caroline Storsæter er ikkje i tvil om at ho satt igjen med verdifull kunnskap etter å ha gjennomført eit nytt utviklingsprogram frå konsulentselskapet Gagn kalla «På Tvers».

Medan mange kurs og vidareutdanningar for leiarar, siktar seg inn mot toppleiinga i næringslivet, er det mellomleiarane som er målgruppa for det nye tilbodet.

– Som mellomleiarar har man gjerne ein travel kvardag. Å vere med på eit slikt program tvinger deg ut av hamsterhjulet og gir deg tid til å reflektere, seier Storsæter.

Skal sette retninga for Slettvoll
Til dagleg administrerar 39-åringen konseptavdelinga til møbelbedrifta Slettvoll. Med stillinga som administrasjonssjef, følgjer både budsjett- og personalansvar for sju personar.

Avdelinga er sentrale for utviklinga av den tradisjonsrike møbelbedrifta med røter tilbake til 1950-talet på Stranda.

– Vi skal sette den konseptuelle retninga og utvikle nye produkt, samtidig som vi har ansvaret for korleis butikkane våre framstår, fortel ho.

Storsæter har studert eksportmarknadsføring før ho starta i møbelbransjen i 2006. Etter å ha leia avdelinga for kundeservice , gjekk ho over i den nye sjefsstillinga i fjor haust.

– Veldig positivt å få bygge nettverk
Storsæter opplevde at det faglege opplegget trefte henne godt, både Gagn sine eigne ressursar og dei eksterne foredragshaldarane – mellom anna frå møbelbransjen.

Opplegget går over eit år, og består av fire samlingar over to dagar, og ei halvdagssamling. Slik kjem dei 15 deltakarane også tett på kvarandre. Mellom kvar samling får deltakarane også individuell oppfølging.

– I tillegg til at det var lærerike tema som det var kjekke å dykke ned i, var det veldig positivt å få bygge nettverk med andre mellomleiarar, seier ho.

Deltakarane kjem frå ulike bedrifter på Nordvestlandet og Storsæter fortel at ho lærte mykje av dei andre.

– Sjølv om vi kjem frå ulike bransjar, er utfordringane ofte like. Det var fint å dele tankar med andre i same situasjon som ein sjølv, og ha nokon å sparre med, seier ho.

På Tvers gruppebilde 11
LOKALE SAMLINGAR: Her er første kull på «På Tvers»-programmet samla på Sagafjord Hotell på Sæbø før sommaren. Foto: Gagn

– Alternativ til skulegang
Ressursane i programmet er i stor grad henta frå regionen, og samlingane blir halde lokalt. På siste samling før sommaren møttest deltakarane på Sagafjord Hotell på Sæbø.

– Måten kurset var lagt opp på, gjer at det var ein god måte for meg å vidareutvikle meg ved sidan av jobben, som eit alternativ til skulegang, legger mellomleiaren frå Slettvoll til.

Nytt kull i haust
Prosjektleiar Nina Fuglebakk i Gagn fortel til NETT NO at evalueringa viste at fleire av deltakarane i første kull hadde opplevd konkret nytte av opplegget.

«Har fått økt kunnskap, tryggheit og sjølvtillit i mi rolle», «fått betre evner til å utføre leiarrolla», «har gjort arbeidskvardagen lettare» og «blitt meir trygg på eigne avgjersler», var mellom tilbakemeldingane dei fekk.

Planen er å starte opp med kull nummer to tidleg i haust.

Målgruppa for programmet er i utgangspunktet mellomleiarar. Men prosjektleiaren fortel at opplegget kan treffe godt også for andre grupper.

– Det kan variere litt frå bedrift til bedrift ut frå storleik. Jobben til ein mellomleiar i ei større bedrift, har ofte klare likskapar med den til ein dagleg leiar i mindre bedrifter, seier ho.

Publisert: 12.08.2023 05:00

Sist oppdatert: 12.08.2023 12:12

Mer om