Flatholmen foto ålesundregionens havnevesen 11
FLATHOLMEN: Steinmassene striden stod om skulle til det nye havneanlegget på Flatholmen i Ålesund. Foto: Ålesundregionens havnevesen
Nytt

Forlik i millionkrangel om steinmasser

Striden om oppdraget ved nytt havneanlegg på Flatholmen, kom helt til retten før partene ble enige.

Marius Rosbach
24.03.2023

Skodje-firmaet Vasto Anlegg og fraktselskapet Hjorteseth Shipping er blitt enige etter en strid om levering av steinmasser til nytt havneanlegg på Flatholmen i Ålesund.

Vasto Anlegg var saksøkt av det Bergens-baserte shippingselskapet som hadde utført oppdraget som gjaldt å flytte om lag 90.000 kubikkmeter stein fra ulike plasser til Flatholmen.

Hjorteseth krevde tre millioner kroner kroner pluss sakskostnader, ifølge sluttinnlegget til Møre og Romsdal tingrett.

– Vi ble enige om en sum
Det var planlagt å bruke to dager på tvistesaka i tingretten denne uka, men advokat Arve Hæreide som representerer det Bergen-baserte sjøfrakteselskapet, forteller at det ble inngått forlik i løpet av den første rettsdagen tirsdag.

– Vi ble enige på tampen av gårsdagen, forteller han til NETT NO onsdag.

Advokaten vil ikke opplyse om innholdet i forliket, eller hvor mye penger det dreier seg om.

– Vi ønsker ikke å opplyse om det, men vi ble enige om en sum, sier Hæreide.

Var misfornøyd med jobben
Sluttinnlegga til partene viser at Vasto var misfornøyd med hvordan oppdraget var utført. De hevder jobben var prega av forsinkelser og kostnadsoverskridelser, og at massene ble dumpet i strid med instruksjonene som var gitt.

Skodje-firmaet mente det var mangler som burde føre til prisreduksjon, samtidig som de mente Hjorteseth har drevet overfakturering.

Motkravet fra det saksøkte entreprenørselskapet oversteg derfor summen fraktselskapet skulle ha betalt på tre millioner kroner, ifølge sluttinnlegget fra advokat Reidar Andresen.

Mener oppdraget ble utført som avtalt
Hjorteseth Shipping påpeker i sitt sluttinnlegg at de ikke hadde fått noen skriftlige innvendinger mot hvordan arbeidet ble utført, før etter sluttfakturaen var sendt.

Bergen-firmaet mener arbeidet er gjort i tråd med kontrakten og avviste derfor både påstandene om overfakturering og ansvar for mislighold av avtalen.

NETT NO har vært i kontakt med advokat Reidar Andresen, som representerte Vasto-selskapet. han har avslått å kommentere saka.

Publisert: 24.03.2023 05:00

Sist oppdatert: 23.03.2023 22:12

Mer om