Erna solberg damene først ålesund foto marius 11
MØTTE PRESSEN: Høgre-leiar Erna Solberg møtte pressen fredag morgon for å orientere om ektemannen Sindre Finnes aksjehandel i åra ho var statsminister. Arkivfoto: Marius Rosbach
Nytt

– Har vore inhabil i saker eg har behandla då eg var statsminister

Ektemannen til Erna Solberg har handla langt meir aksjar enn han fortalde henne og statsministerens kontor.

15.09.2023

(NPK-NTB-Fredrik Moen Gabrielsen): Høgre-leiar Erna Solberg seier at omfanget av aksjehandelen til ektemannen medfører at ho har vore inhabil i fleire saker ho behandla då ho var statsminister.

Gjennom fleire artiklar i E24 den siste tida har det vorte kjent at Solbergs ektemann, ålesundaren Sindre Finnes, kjøpte og selde aksjar i fleire selskap medan kona sat ved roret som statsminister. Det har utløyst ein debatt om Solberg kan ha opptredd inhabilt i regjeringstida si.

Høgre offentleggjorde fredag lista over aksjehandelen til ektemannen i perioden då Solberg var statsminister. Den viser at Finnes gjorde 3600 aksjehandlar i perioden medan Solberg sat som statsminister.

– Det er alvorleg
I snitt gjorde Finnes 1,25 aksjehandlar om dagen i dei 2919 dagane Solberg var statsminister.

– Sindre har handla langt meir enn han undervegs har fortalt meg og Statsministerens kontor, seier Solberg.

– Det er alvorleg fordi det inneber at eg eigentleg har vore inhabil i enkelte saker eg har behandla då eg var statsminister.

Solberg seier at ektemannen dreiv med omfattande, kortsiktig aksjehandel sjølv om han visste at han ikkje skulle gjere det.

– Lista viser at Sindre ikkje har vore ærleg med meg, verken då eg var statsminister eller då eg konfronterte han med dette etter at dei i pressa byrja å stille spørsmål, sa Solberg.

Tydeleg prega
Ho var tydeleg prega då ho snakka om det som handlar om tillit mellom to ektefellar.

– Tillitsbrot er alltid vanskeleg, og ekstra vanskeleg er det i ein familie og i eit ekteskap. Det gjer vond for meg å vere så hard mot Sindre som det eg er i dag. Men fordi vi er gift og har felles økonomi, så har handlingane han har gjort direkte påverking på korleis eg kan utøve oppgåvene mine som politikar, sa ein tydeleg prega Solberg.

– Dei samtalane eg har med Sindre om dette tillitsbrotet, skal eg ha med han, og ikkje med dykk.

Ingen innsideinformasjon
Ho er heilt sikker på at ektemannen ikkje har fått innsideinformasjon av henne, men seier likevel at det ikkje er mogleg for henne å kategorisk avvise at han har fanga opp noko. Ho peikar på at dei budde saman i statsministerbustaden i åtte år, der ho hadde møte og tok med seg papir heim.

– Men eg kjem sjølv, med den kunnskapen eg har no, ikkje på noko som tyder på at han har hatt innsideinformasjon, seier ho.

Publisert: 15.09.2023 10:21

Sist oppdatert: 15.09.2023 14:13

Mer om