Helge orten loen foto marius 11
FORHANDLER: Helge Orten (H) deltar i forhandlingene om lakseskatten med de andre partia i finanskomiteen. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Helge Orten: - Ikke rart det har vært protester

Nye anslag viser at inntektene fra lakseskatten trolig blir langt høyere enn antatt.

Marius Rosbach
09.05.2023

Høyre sin finanspolitiske talsperson Helge Orten er blant stortingspolitikere som er involvert i forhandlingene om lakseskatten med de andre partia i finanskomiteen.

Han reagerer på nye anslag på skatteinntektene fra grunnrenteskatten som er innført for oppdrettsnæringa.

Fire-fem ganger høyere
Regnestykket viser at staten kan sittet igjen med 16-17 milliarder kroner, i motsetning til anslagene på under fire milliarder kroner – som regjeringa har brukt.

- Det er ikke rart det har vært protester langs hele kysten de siste månedene. Det nye anslaget til regjeringen er fire til fem ganger høyere enn det de sa da de brått og uventet presenterte denne helt nye skatten på en pressekonferanse i høst, skriver Orten i en kommentar til NETT NO.

Det er finansdepartementet som har lagt fram tallene basert på visse forutsetninger fra Høyres finanspolitikere i komiteen.

- Burde restarte hele prosessen
Departementet påpeker at det er stor usikkerhet ved tallene, og understreker at de ikke kan oppfattes som et anslag på regjeringa sitt forslag til lakseskatt, som vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet for neste år.

Helge Orten mener likevel at anslagene viser at det er enormt mye skattepenger, som han i stedet ville prioritert til investeringer i arbeidsplasser langs kysten og i distrikta.

- Både Høyre og næringen selv mener det er grunnlag for at de kan bidra noe mer, men har kritisert modellen av gode grunner. Det nye anslaget bør være en så stor tankevekker for regjeringen at de burde restarte hele prosessen, skriver han.

Liten vilje til bredt forlik
På spørsmål om utsiktene til å komme til et forlik med regjeringa, gjentar han at regjeringa bør ta seg tid til å utrede ulike modeller før de konkluderer – og at det er opp til dem å komme opposisjonen i møte.

– Vi har vært tydelig på at det samlede skattetrykket er alt for høyt og at den modellen regjeringen har foreslått har en dårlig innretning, skriver Orten.

I en kommentar til NRK sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) at tallene i første rekke er et tegn på en næring med god lønnsomhet – som har råd til å betale mer skatt.

Stortingskomiteen skal etter planen ha sin innstilling klar seinest 16. mai, før saka skal til votering i slutten av mai.

Publisert: 09.05.2023 18:27

Sist oppdatert: 09.05.2023 18:38

Mer om