Andrea Langva foto David Brohede
ÅLESUND: Lærer Andrea Langva ved Ålesund videregående skole har engasjert seg for å rekruttere flere elever til informasjonsteknologi. Hun oppfordrer bedrifter til å gi plass til lærlinger og tilby samarbeid med skolene. Foto: David Brohede
Nytt

Jobber for å berge teknologilinjer

Trass store behov i arbeidslivet, har Ålesund-skole så få søkere at tilbud blir lagt ned.

Marius Rosbach
07.04.2024

Arbeidslivet vil ha store behov for personer med teknologiutdanning i framtida. Likevel opplever videregående skoler over hele landet, en lavere interesse for å utdanne seg innen informasjonsteknologi.

Ved Ålesund videregående skole var årets søkertall til informasjonsteknologifaget, så lave at det ikke blir oppretta klasse til høsten. Det fikk lærer Andrea Langva til å engasjere seg, for å sikre utdanninga framover.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke klarer å fylle en it-klasse med 30 elever i et samfunn hvor digitalisering står så høyt på agendaen, sier hun til Nett No.

Etterlyser mobilisering fra bransjen
Langva har bakgrunn som dataingeniør og jobbet i flere år i privat næringsliv før hun hopper over til læreryrket. Hun er også én av grunnleggerne av Oda-nettverket – som jobber for å få flere jenter til å velge teknologi.

– Jeg etterlyser en mobilisering fra informasjonsteknologinæringa. Hvorfor vet ikke elevene hvor spennende disse utdanningene er, og at det er nettopp her veldig mange av jobbene vil være i framtida, spør hun.

Hun mener bransjen i større grad må jobbe med å vise fram mangfoldet innen teknologiyrkene. Det er for eksempel stor forskjell på å jobbe med design, programmering - eller teknologiledelse.

Håper flere får øynene opp for faget
Ålesund-læreren mener å vite hva noe av svaret på det labre søkertallene.

– Én ting er informasjon, mange elever har nok inntrykk av at informasjonsteknologi er vanskeligere enn det er. Samtidig er det få rollemodeller for jenter i bransjen, forteller hun.

I samarbeid med skolen har hun laget en film som er sendt ut til alle elever som går samfunnsfaglig studiespesialisering – som er en retning Langva mener passer godt i kombinasjon med informasjonsteknologi.

Håpet er at mange nok får øynene opp for informasjonsteknologifaget og vil velge det til neste år – slik at faget kan starte opp igjen høsten 2025.

Tror på tidlig informasjon
Stram fylkesøkonomi er bakgrunnen for at linja på Ålesund-skolen blir langt ned. Mens det tidligere kunne bli opprettholdt tilbud med få søkere, må disse nå i stor grad regne med å bli nedlagt.

Ved Ålesund videregående skole har de både informasjonsteknologi - som er en retning innen studiespesialisering, og informasjonsteknologi og medieproduksjon - som er et yrkesfag.

Langva forteller at søkertrenden er nedadgående for begge linjene. Noe av løsningen mener hun er å starte tidlig med informasjon i ungdomsskolen.

– Det er også viktig at bransjen kobler seg på for å bidra med praksisplasser. Dette er ettertrakta lærlinger for bedriftene, legger hun til.

Torill Standal Eliassen studenter Foto Privat 11
STUDENTMØTE: Twoday-sjef Torill Standal Eliassen er engasjert i rekruttering av unge til it-bransjen. Her under et møte med studenter i Ålesund. Foto: Privat

Twoday-sjefen er imponert
Twoday-sjef Torill Standal Eliassen er blant bedriftslederne som har engasjert seg i rekrutteringsarbeidet til it-bransjen i regionen.

– Det er imponerende med lærere som Andrea, som engasjerer seg langt utover sin rolle, sier hun.

Hun delte selv filmen til Ålesund-læreren på Linkedin, og oppfordret foreldre, lærere, studenter – og bransjen selv til å engasjere seg.

Flere jenter velger teknologi
Eliassen mener det er synd at Ålesund-skolen er nødt til å legge ned tilbud. Samtidig opplever hun at arbeidet som er lagt ned for å utjevne kjønnsforskjellene i bransjen, har kommet inn på rett spor.

– Det har vært spesielt få jenter som har valgt denne yrkesveien tidligere, men rekrutteringsarbeidet som er gjort de siste årene, ser ut til å ha båret frukter, sier hun.

– Likevel trenger vi at enda flere jenter søker seg i denne retningen, for å få bedre representasjon i arbeidet med å utvikle alle de produktene og tjenestene som denne bransjen skal lage å åra framover, legger hun til.

Publisert: 07.04.2024 05:00

Sist oppdatert: 08.04.2024 12:01

Mer om