Grandiosa rekord for Orkla
ALT PÅ EN PLASS: Orkla Foods vurderer å samle all pizzaproduksjonen ved anlegget på Svemorka i Stranda. Konsernet har satset flere hundre millioner på ny fabrikk her de siste fem åra. Foto: Kjetil Haanes
Nytt

Kan bli nye investeringer på Stranda

Orkla sjekker mulighetene for å samle all pizzaproduksjonen.

Marius Rosbach
13.04.2023

Orkla Foods Norge vurderer å samle all pizzaproduksjonen sin ved anlegget på Svemorka i Stranda. Det kommer fram i en pressemelding fra konsernet torsdag.

Alt kan bli samlet på Svemorka
Orkla lager i dag pizza tre plasser: På Svemorka og Sløgstad i Stranda og Sem i Tønsberg.

Vurderingen går på om det er bedre å samle all produksjonen på Svemorka, hvor det er investert betydelige beløp de siste årene.

- Vi starter nå et forprosjekt for å undersøke grunnlaget for å samle produksjonen hvor vi vil undersøke alle relevante forhold før vi tar en beslutning. Vår hypotese er at ved å samle den, kan vi bli enda mer effektive, samtidig som dette kan gi oss enda bedre forutsetninger for stadig å utvikle kvalitet og nye pizzaopplevelser til glede for norske forbrukere, sier administrerende direktør Anders Guttormsen i Orkla Foods Norge i meldinga.

Vil bety lite for bemanningen i Stranda
Det jobber i dag 155 ansatte ved anlegget i Svemorka og 10 personer på Sem.

Anlegget på Sløgstad er den opprinnelige pizzafabrikken på Stranda som tas i bruk ved behov for å øke produksjonen.

- Dersom vi endelig beslutter å samle produksjonen, vil vi ha søkelys på hvordan vi kan bistå berørte ansatte på Sem i omstillingen. På Stranda vil en eventuell endring bety lite for vår totale bemanning, sier Guttormsen.

Kan bli behov for nye investeringer
Svemorka-fabrikken ble satt i drift i 1997, og det har vært investert betydelige beløp for å oppgradere anlegget de siste årene.

Om produksjonen blir samlet, vil det utløse behov for nye investeringer ved anlegget.

Konsernet venter å ha en avgjørelse i løpet av høsten og en samling av produksjonen kan være på plass i 2025.

Publisert: 13.04.2023 12:43

Sist oppdatert: 13.04.2023 12:54

Mer om