Gadus Alida Voldsfjorden torskeoppdrett foto Gadus Group
VOLDSFJORDEN: Anlegget til Gadus Group i Voldsfjorden var åsted for en stor rømming i høst etter at det ble hull i tre merder. Foto: .Gadus Group
Nytt

Kan ha rømt nærmere 90.000 fisk

Torskeoppdretter mener feil ved nota er årsak til stor rømming.

Marius Rosbach
12.12.2022

En telling ved Gadus Group sitt anlegg for torskeoppdrett i Voldsfjorden, viser at det kan ha rømt mellom 57.945 og 87.259 fisk under en rømming i september.

Registreringen er gjort ved opptak i brønnbåt og viser erfaringsmessig en underrapportering på opptil ni prosent.

Hull i tre merder
I en pressemelding sier selskapet seg lei for det som har skjedd, og at de tar det fulle ansvaret for det som skjer ved deres anlegg.

- Dette er en uønsket hendelse og vi har nå gjennomført en granskning av hendelsen sammen med eksterne aktører for å avdekke hva som har skjedd, uttaler samfunnskontakt Falk Øveraas i meldingen.

Det ble oppdaget hull i tre merder ved Alida-anlegget i september, og og det var ingen arbeidsoperasjoner forut for funnet som kunne ha vært medvirkende.

Mener feil ved nota er årsak
I pressemeldingen redegjør selskapet for rømmingen, og opplyser at årsaken er feil ved konstruksjonen og designen av nota i merdene.

Basert på inspeksjonene viser det seg at det er en isolert hendelse hvor det har vært en feil ved lissingene mellom notstykkene i én leveranse. Det dreier seg om en stor anerkjent leverandør, men de vil ikke opplyse hvilken.

På spørsmål om det er aktuelt å kreve erstatning fra leverandøren svarer Øveraas at de er i dialog.

- Så får vi eventuelt komme tilbake til slike spørsmål. Det viktigste nå er at dette ikke skjer igjen, sier han til NETT NO.

Gjenfangst viser tomme mager
Det er gjort gjenfangst av torsk frå området som er fryst ned og sendt til undersøkelse ved Havforskningsinstituttet. De viser at magene til fisken stort sett er tomme og at innhodet består av grus, blad og skjell.

Antallet fisk utgjør trolig mellom 4,6 og 7 prosent av all fisken som ble satt ut i anlegget.

Selskapet ønsket i utgangspunktet å ikke gjennomføre telling nå, men vente til en planlagt arbeidsoperasjon. Det fikk de ikke gjennomslag for hos i Fiskeridirektoratet, og tellingen måtte gjennomføres innen 12. desember.

Publisert: 12.12.2022 21:23

Sist oppdatert: 12.12.2022 21:37

Mer om