Kitin stab
KRILLSATSING: Satser stort på krill, fra venstre kommersiell direktør Karl Johan Molnes, adm. dir Rune Frostad, styremedlem Jan Kjetil Paulsen, gründer og styreleder Nils Halvard Molnes, teknisk inspektør Nils Kåre Gjøsund, teknisk sjef Bernt Kjelstadli og produktutvikler Roald Rogne. Foto: Kjetil Haanes
Nytt

Klare til storstilt krillsatsing

Henter inn penger, og skal bygge båt og landanlegg. Giske-ordfører Harry Valderhaug håper på etablering på Gjøsund.

09.09.2021

Giske-selskapet Kitin har utviklet et nytt konsept for krillfiske der hele krillens potensiale som råstoff blir utnyttet til protein og oljer som ingrediens til mat og næringsmidler samt oppdrettsnæringen. Nå skal det bygges båt og landanlegg.

Men aller først skal det hentes inn penger, trolig rundt 1,5 milliarder kroner.

- Vi konsentrerer oss først om å få inn industrielle nøkkelinvestorer. Interessen er stor også internasjonalt, men vi håper at dette i stor grad blir et norskeid selskap.

Det sier tidligere analysesjef Karl Johan Molnes i Norne Securities, som er en av ti-tolv som nå jobber fulltid med krillsatsingen til Giske-selskapet Kitin.

Broren Nils Halvard Molnes er krillgründer, og har i mange år arbeidet med mulighetene for en storstilt krillsatsing i Sørishavet med nye produksjonsmetoder. Etter at selskapet i 2019 fikk tildelt lisens til krillfiske av Fiskeridirektoratet, har Kitin-teamet jobbet med prosjektering av fartøy, utvikling av prosess og bygging av fabrikk.

Presser vannet ut
Molnes mener at Kitin har en både miljømessig bærekraftig og økonomisk svært så spennende løsning.

Løsningen innebærer at krillen kjøres direkte fra trålen og inn i prosessanlegget der overflødig vann presses ut før råstoffet blir pakket og fryst. Prosessen krever dermed hverken varmebehandling eller store mengder ferskvann produsert om bord i fartøyet, og alle de viktige egenskapene til råstoffet tas vare på.

Kitin opplyser at dette gir en mye enklere prosess om bord med inntil 90 prosent lavere drivstofforbruk på fartøyet i forhold til tradisjonelle prosessmetoder med produksjon av fiskemel.

Transport fra Antarktis vil bli gjort med kommersielle lastefartøy til fabrikkanlegget på Sunnmøre for videre bearbeiding. Kitin opplyser at det her vil benyttes kjente og veldokumenterte prosessmetoder basert på enzymatisk hydrolyse, som også er benyttet i mange andre matvareindustrier. Prosessen er utviklet i samarbeid med anerkjente leverandører til matvareindustrien.

Kitin Frostad og Molnes
KITIN: Rune Frostad og Nils Halvard Molnes med krillprøver. Den store flaska inneholder marint proteinkonsentrat, den minste på bordet marint proteinisolat, og flaska som Molnes holder inneholder chitosan. Foto: Kjetil Haanes

Tar opp lite av kvoten
Kitin har også gjennomført studier i samarbeid med Sintef Ålesund med støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Dette har i tillegg til bekreftelse av tidligere tester som selskapet har utført, også gitt verdifull ny kunnskap om produktegenskaper og optimalisering av prosessene.

Daglig leder Rune Frostad viser til at krillforekomstene i Antarktis er estimert til over 400 millioner tonn. Flere nasjoner har interesse i dette fiskeriet som er regulert og overvåket av den internasjonale organisasjonen CCAMLR.

- Med norsk lisens bidrar Kitin til å bygge norske rettigheter i det bærekraftige fiskeriet. Det olympiske fiskeriet har en kvote som tilsvarer kun 1 prosent av biomassen, mens den samlede mengden som høstes årlig er kun ca. 0,11 prosent av biomassen.

Oppdrettsinteresse
Han viser til at oppdrettsindustrien har et enormt behov for bærekraftig forråvarer fremover, der krill vil kunne være et viktig bidrag ikke minst i smoltproduksjonen.

- Behovet er umettelig, og vi har kontakt med flere oppdrettere og forprodusenter som har vist interesse for å er klare til å ta imot råstoff fra oss.

Kitin Valderhaug Frostad Molnes
GISKE: Ordfører Harry Valderhaug håper at Rune Frostad, Nils Halvard Molnes og Kitin etablerer landanlegget sitt på Gjøsund, der kommunen er i gang med en storstilt havneutbygging. Foto: Kjetil Haanes

140 meter lang krilltråler
Fartøyet vil ha stor fangstkapasitet, og krillen konserveres ved kaldpressing der vannet fjernes om bord før råstoffet pakkes og fryses i blokker som fraktes til Sunnmøre av fraktefartøy for videre bearbeiding.

Dette vil kunne gi inntil 25-30.000 tonn proteinkonsentrat, eventuelt 10-12.000 tonn tørket marint proteinisolat i tillegg til krillolje.

Alt i høst er planen å signere byggekontrakt på en 140 meter lang krilltråler. I andre eller tredje kvartal i 2024 skal skipet etter planen starte fisket, mens det i mellomtiden skal bygges et pilotanlegg for produksjonen på land.

I løpet av de første årene er planen å satse primært på produksjon til oppdrettsnæringen, men selskapet vil etter hvert satse på flere produkt inn mot konsumentmarkedet, i tillegg til å bygge enda et spesialskip.

Med norsk lisens bidrar Kitin til å bygge norske rettigheter i det bærekraftige fiskeriet
Rune Frostad

Skiller seg ut
Norge har i dag sju krillkonsesjoner i Sørishavet. Kjell Inge Røkkes Aker Biomarine har fire, mens Stig Remøys Rimfrost har to. Den siste har Kitin.

Rune Frostad sier at Kitin skiller seg vesentlig fra de andre aktørene.

- Vår prosess er utviklet for å ta vare på råstoffkvaliteten i hele verdikjeden. Dette gir mulighet for flere ulike produkter, der både fôr til havbruk og ingredienser til matvareindustrien er etterspurte produkter som vil gi god verdiskaping.

- I tillegg har vi en miljømessig langt bedre løsning enn om vi skulle drive med tradisjonell fangst og prosesseringsteknologi.

- Viktig for hele Sunnmøre
Giske-ordfører Harry Valderhaug håper at landanlegget blir lagt til Giske, og aller helst til industriområdet på Gjøsund.

- Her bygger vi nå 50-100 mål med nytt land gjennom å få 80.000 kubikkmeter masse fra Fjørtofta, sier Valderhaug.

- Totalt vil det her være et industriareal på 300-350 mål, og et stort potensiale for ulike fiskeritilknytta selskap å etablere seg.

Valderhaug opplyser at kommunen nå skal utarbeide et prospekt for bruken av hele arealet.

- Kitin er et uhyre spennende selskap, som vi håper vil etablere landanlegget sitt i Giske. Dette er et selskap som vil være viktig for hele Sunnmøre.

Publisert: 09.09.2021 06:00

Sist oppdatert: 09.09.2021 09:20

Mer om