Fem millionar til skipstunnelen
STOPPES: Regjeringa vil stoppe arbeidet med Stad skipstunnel til Kystverket har gått gjennom kostnadene. Illustrasjon: Kystverket
Nytt

Kraftig kostnadssmell for skipstunnelen

Nye anslag viser at prislappen kan øke med flere milliarder. Regjeringa stopper prosjektet.

Marius Rosbach
11.05.2023

Bygging av Stad skipstunnel henger igjen i en tynn tråd, etter at nye anslag viser at prislappen kan bli opptil 60-70 prosent dyrere enn venta.

Det kommer fram i regjeringa sitt forslag til revidert statsbudsjett som ble lagt fram torsdag.

I en egen pressemelding om skipstunnelen peker regjeringa på at de ber Kystverket vurdere om det er mulig å gjennomføre prosjektet til en lavere kostnad.

– Regjeringen vil komme tilbake til eventuelt forslag om økt styrings- og kostnadsramme i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldinga.

Prisen har økt med rundt tre milliarder
Da Stortinget vedtok å bygge tunnelen våren 2021 var kostnadsrammen på 4,1 milliarder kroner.

Ifølge den nye kostnads- og usikkerhetsanalyse fra Marstrand As, kan prisen komme opp i 7,1 milliarder – en økning på hele 74 prosent.

Anslaget for den såkalte styringsrammen, er økt fra 3,45 milliarder til 5,65 milliarder kroner – som tilsvarer 64 prosent.

Stor usikkerhet ved prosjektet
I analysen påpeker forfatterne at det er høy usikkerhet ved prosjektet fordi det ikke er bygd sammenlignbare skipstunneler tidligere – og at denne ikke bør undervurderes.

Denne usikkerheten utgjør mye av økningen i kostnadsanslagene regjeringa viser til i sin pressemelding.

I rapporten blir det samtidig påpekt at det er en reell mulighet for å realisere hele prosjektet til under 3,8 milliarder kroner. Den forventa kostnaden – før usikkerhetsfaktoren regnes inn - er på 4, 6 milliarder kroner. Det er rundt 740 millioner og 19 prosent høyere enn det såkalte basisestimatet.

I meldinga skriver regjeringa at økningene blant annet skyldes generell prisstigning i anleggsektoren, prosjektspesifikke kostnadsøkninger knyttet til konstruksjoner, fjellsikring og masseflytting - og økte usikkerhetsavsetninger i kostnadsanslagene.

Stopper kjøp av grunn
Regjeringa påpeker i meldinga at skipstunnelen hører med i gjennomgangen som nå gjøres for å sikre bedre kostnadskontroll med store samferdselsprosjekt.

Kystverket er allerede i gang med de første stegene i prosjektet som kjøp av grunn og en plan for hvordan massene skal brukes. Planen har til nå vært å legge ut anbudet for prosjektet seinest i tredje kvartal i år.

I torsdagens melding påpeker regjeringa at arbeidet med tvangsinnløsning av eiendommer blir stoppet til Kystverket har gått gjennom kostnadene ved prosjektet – og regjeringa har kommet tilbake til Stortinget med budsjettet for 2024 i oktober.

Prosjektleiar for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, i Kystverket seier til NETT NO torsdag at dei held fram arbeidet som før, men at han har registert at det har kome signal som kan påverke tidsplanen for når anbodet blir lagt ut.

Publisert: 11.05.2023 11:08

Sist oppdatert: 11.05.2023 18:32

Mer om