Jan Egil Flo Simen Staalnacke Moods of Norway foto Ogne
TILBAKEKJØP: Jan Egil Flo (t.h.) og Simen Staalnacke hadde stor suksess med Moods of Norway i fleire år. Etter konkursen kjøpte dei tilbake varelageret.
Nytt

Moods of Norway lever vidare

Gjorde comeback etter konkurs.

08.06.2023

Etter konkursen i 2017 kjøpte Moods of Norway-grunnleggarane Jan Egil Flo og Simen Staalnacke, og ei gruppe tilsette, tilbake klesmerket og varelageret frå konkursbuet gjennom selskapet Retail Drift as.

Målet var å selje ut varelageret og bygge opp att Moods of Norway-varemerket. Både i 2017 og 2018 hadde Retail Drift god lønsemd frå salet av varelageret frå Moods of Norway.

Dei siste åra har verksemda i Retail Drift (sjå tabell) vore å drive butikk i Stryn og nettbutikk. Satsinga er kle for menn, med Moods of Norway-varemerket og den opphavlege traktorlogen.

Kjøpte varelager
Kjøpet av Moods of Norway-buet var det første av fleire.

I april 2020 kjøpte Retail Drift buet etter butikkkjedene Brandstad og Wagnerbutikkane, og Jan Egil Flo var også med då Ricco Vero-grunnleggar Finn Einar Kvamme kjøpte tilbake buet etter konkursen i Ricco Vero.

I dag eig Jan Egil Flo Retail Drift åleine, gjennom selskapet Berre Pluss. Berre Pluss eig og kles-selskapet Moods og eigedomsselskapet Retail Eigedom.

Berre Pluss er og medeigar i Strynselskapa Flobygget as (50 prosent), Visnes Næringeiendom as (25 prosent), Stryn Gastrobar (25 prosent) og Førde-selskapet Golden Mile4 U as (25 prosent).

Berre Pluss as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt0,090,06
Driftsresultat

0,03

-0,04
Resultat før skatt-0,38-0,58
Retail Drift as
Tail i mill. kroner20222021
Driftsinntekt15,014,9
Driftsresultat-1,30,1
Resultat før skatt-1,00,3


Publisert: 08.06.2023 13:21

Sist oppdatert: 08.06.2023 13:21

Mer om