Dagfinn Neteland Fjord1 foto Ogne
VAR KRITISK: I 2021 var Fjord1-sjef Dagfinn Neteland kritisk til utanlandske fond sitt inntog på eigarsida i norske ferjereiarlag. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

– No skal vi trakke gassen i botn igjen

Har bygd ferjer og ladestasjonar for seks-sju milliardar. Fjord1-sjefen ventar nye store investeringar.

31.10.2023

Medrekna to nye ferjer under bygging er den elektriske ferjeflåten til Fjord1 oppe i omlag 40, som utgjer halvparten av Fjord 1-flåten. Det betyr nye store investeringar etterkvart som alle ferjesamband skal elektrifiserast.

Behovet for nybygg, eller ombyggingar, kjem i takt med at eksisterande kontraktar om å drive ferjesamband skal fornyast.

Dei kontraktane vil Fjord1-sjef Dagfinn Neteland gjerne vinne, og etter ein liten pustepause bur han seg på nye store investeringar for Fjord1.

– No skal vi trakke gassen i botn igjen, seier han.

Var budd på eigarskifte
Tidleg tysdag orienterte han dei 1100 tilsette i ferjereiarlaget om at selskapet no har fått nye eigarar, dei utanlandske investeringsselskapa DIF Capital Partners og EDF Invest.

At selskapet var til sals har vore kjent lenge og meldinga kom ikkje uventa på dei tilsette, seier Neteland.

Kritisk til utanlandske oppkjøp
Neteland var positiv til at det amerikanske investeringsselskapet Vision Rigde kom inn som medeigar i Fjord1.

– Vi har ein industriell eigar i Norge som kan verksemda vår, også har vi ein internasjonal kapitalist som elskar miljø. Det er heilt fantastisk, fortel Neteland til NETT NO i oktober 2021.

Samstundes var han kritisk til andre ferjereiarlag som var selde til utanlandske eigarar.

– Dei har ikkje peiling på kva vi held på med i Norge, og skal berre sole seg i glansen frå den grøne teknologien. Også skal dei ha rapportar, sa han.

No har Neteland fått slike eigarar sjølv.

Utlendingar eig ferjereialaga
Dagens Næringsliv har lista opp sal av dei store norske ferjereiarlag dei siste åra. Alle har no store utanlandske fond som eigarar:

Boreal blei seld til eit selskap i Hongkong i 2018, og seld vidare til eit infrastrukturfond i Frankrike i 2021..

Stavanger-baserte Norled vart seld frå Det Stavangerske Dampskipsselskap til finske Capman og CBRE Caledon Capital Management for vel to milliarder kroner i 2019.

Torghatten i Brønnøysund vart seld til et infrastrukturfond i ETQ-systemet for åtte–ni milliarder kroner i 2020.

Ut frå prisinga av Torghatten anslår Dagen Næringsliv at Fjord 1 vart seld til dei utanlandske investeringsfonda DIF Capital Partners og EDF Invest for mellom 4,5 og 7,8 milliardar kroner.

Publisert: 31.10.2023 13:25

Sist oppdatert: 31.10.2023 13:25

Mer om