Knut Helge Vestre
BETRE I ÅR: Etter to tøffe år, melder Coldwater Prawns of Norway om betydeleg betring i 2023. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Ny smell for rekeseljarar

Andre år med betydeleg underskot for Coldwater Prawns of Norway. Kraftig forbetring i år.

Marius Rosbach
07.08.2023

Coldwater Prawns of Norway som sel reker frå hovudkontoret ii Ålesund, har lagt to tøffe år bak seg med underskot og lågare inntekter enn toppåret 2020.

Konsernrekneskapen viser litt høgare inntekter i fjor samanlikna med året før, men resultat før skatt enda i minus 13 millionar (sjå tabell under).

To år med underskot
Under pandemien greidde selskapet og erstatte nedgangen til hotell- og restaurantmarknaden, med auka sal til daglegvarebutikkane.

2020 blei difor eit godt år for selskapet med rekordinntekter og solid overskot.

Dei to påfølgjande åra har det derimot vorte betydelege underskot i rekneskapane. I fjor kunne dei likevel gle seg over auke i rekestanden.

Coldwater Prawns of Norway As (konsern)
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekter378,9359,7
Driftsresultat-3-13,6
Resultat før skatt-13-17,9

Betydeleg betring for drifta i år
I årsmeldinga for 2022 skriv styret at selskapet ser god auke i rekebestanden i Barentshavet og at dei har ein tilfredsstillande ordresituasjon i 2023.

Trass i at Ukraina-krigen og høg inflasjon kan svekke kjøpekrafta, trur selskapet at Coldwater Prawns of Norway-rekene vil ta større del av marknaden framover.

Drifta til og med mai i år, viser ei betydeleg betring i driftsresultatet – og selskapet har alle føresetnader for å få ei positiv utvikling, heiter det i årsmeldinga.

Samarbeid mellom fiskebåtreiarlag
Konsernet er eigd av tre fiskebåtreiarlag på Nordvestlandet - som også fiskar reke – Olympic Seafood, Remøy Havfiske og Arctic Swan – med ein fjerdepart kvar av aksjane.

I tillegg eig Coldwater Prawns of Norway-sjef Knut Helge Vestre –ein fjerdepart av selskapet.

Hovudkontoret er i Ålesund, der også sal- og distribusjonsverksemda blir styrt frå, medan produksjonen skjer på Senja gjennom dotterselskapet Coldwater Prawns Production.

Publisert: 07.08.2023 05:00

Sist oppdatert: 07.08.2023 07:22

Mer om