Georg Saint Denis dgl Otimar foto Ogne
BLEI PÅ NORDVESTLANDET: Georg Saint-Denis skulle berre ha eit kortare engasjement i Optimar, som rådgivar for eigarane, men blei i staden sjef med eit langsiktig perspektiv.Foto:
Nytt

Optimar ser etter tilsette igjen

Optimar-sjefen hadde eitt krav til eigarane. Det ga full kontroll med berre éin prosent av aksjane.

22.08.2023

Optimar-sjef Georg Saint-Denis skulle berre vere rådgivar for eigarane ei kort periode i fjor, men enda med å kontrollere over 50 prosent av aksjane som har stemmerett i selskapet.

– Ei lang historie, seier Saint-Denis då han skal forklare den spesielle eigarstrukturen i Optimar.

Han eig 1,002 prosent av aksjane, men har likevel fleirtal på generalforsamlinga i utstyrsprodusenten for fiskeri- og oppdrettsnæringa.

Saint-Denis kom inn som rådgivar i april 2022, og har stått i spissen for ein krevjande prosess med nedbemanning, omorganisering av produksjon, sletting av gjeld - og å få dei tilsette inn som medeigararar.

I fjor vart det tresifra milliontap, men det er utsikter til eit lite overskot i år - og no har Optimar byrja å tilsette igjen.

(saka held fram under)

Ville ha styringa
Fram til desember 2022 var konsernet 100 prosent eigd av tyske Haniel, eit familieigd konglomorat som kjøpte Optimar i 2017.

No eig Haniel 69,002 prosent av holdingselskapet i Optimar-konsernet, Optimar International. Oneoptimar - eit selskap eigd av mange av dei tilsette - eig 29,998 prosent og Georg Saint-Denis sitt selskap GSD Optiholding eig 1,002 prosent.

Då Saint-Denis blei bedt om å forlenge Optimar-engasjementet i fjor, kom han med eit vilkår som det tok ei tid å få innfridd, men som Haniel til slutt sa ja til: Saint-Denis ville ha styringa, og det fekk han ved at to prosent av aksjane i Optimar International er A-aksjar.

Berre A-aksjane har stemmerett på generalforsamlinga, og Saint-Denis eig akkurat over halvparten av A-aksjane.

Eg blei litt forelska i dei tilsette, landet og kulturen
Georg Saint-Denis

Bur no i Ålesund
Med den avtalen på plass bestemte Saint-Denis for seg å halde fram i Optimar. Han bur no i Ålesund, som regel tre veker i slengen, før han tek ei langhelg heime i Tyskland, medan kona pendlar motsett veg.

– Eg blei litt forelska i dei tilsette, landet og kulturen, seier Georg Saint-Denis, som no er i Trondheim for å møte potensielle kunder under oppdrettsteknologi-messa Aqua Nor.

Tresifra millionunderskot
Optimar hadde eit frykteleg år i 2022, med over 300 millionar kroner i minus (sjå tabell under).

Selskapet lagar utstyr og anlegg for bearbeiding og handtering av fisk, og har både fiskeflåten, fiskeindustrien og oppdrettsnæringa som kundar.

I fjor gjekk store oppdrag for russiske kundar fløyten, etter sanksjonane mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Selskapet sleit også med etterverknadane av koronapandemien og at oppdrettsmarknaden krympa etter at regjeringa varsla at den ville innføre grunnrenteskatt på oppdrettsnæringa.

Blei kvitt gjeld
Etter at Haniel gjorde om gjeld til aksjar er Optimar no eit gjeldfritt selskap.

I år anslår Saint-Denis at inntektene til Optimar vil ende på mellom 600 og 700 millionar kroner og at selskapet får eit lite overskot.

Om tre år, i 2026, er målet at rundt 800 millionar kroner i driftsinntekt og eit driftsresultat før av- og nedskrivingar (ebitda, journ. anm.) på 15 prosent av driftsinntektene, seier han.

Kjapp effekt
Då Saint-Denis kom til Optimar såg han eit selskap med framifrå produkt, eit godt engineeringmiljø og dyktige tilsette.

Dei tilsette er nøkkelen for at Optimar skal lukkast og rådet hans til Haniel var å ta dei meir med i selskapet. Resultatet vart ein emisjon der alle tilsette som ville kunne blir med på eigarsida gjennom Oneoptimar, med knappe 30 prosent eigarandel.

Det gav ein nesten umiddelbar effekt.

– Kulturen endra seg, det blei meir oss, seier han.

Optimar as
Tal i mill. kroner20222021

Driftsinntekt

639,7883,3
Driftsresultat-342,5-22,9
Resultat før skatt-328,1-20,4
Optimar International as (eig Optimar as)
Tal i mill. kroner20222021
Driftsresultat-0,4-0,2
Resultat før skatt*-1485,7-23,6
*Nedskriving av verdien av Optimar-aksjane er årsaka til underskotet.

Publisert: 22.08.2023 15:00

Sist oppdatert: 22.08.2023 17:13

Mer om